Publikovaný: 14. Marec 2017
 

5. diel – Samovláda a kolaps daňovej politiky

17te a 18.te storočie sú v znamení samosprávy panovníka – absolutizmus. V jeho rukách bola všetka moc.

Publikovaný: 22. Február 2017
 

4. diel – Rím

Typickým znakom Rímskeho kráľovstva (753 – 509 p. n. l.) boli nízke štátne výdavky a nulové dane. Aj keď to pre nás môže byť nepochopiteľné, dane neboli potrebné. Rímske kráľovstvo bolo úplne sebestačné.

Publikovaný: 11. Február 2017
 

3. diel – Grécko

Dane neboli v Grécku nikdy obľúbené. Ostatne ako nikde. Bohužiaľ snaha politikov získať priazeň a volebné hlasy za pomoci nízkych daní a vysokých vládnych príspevkov bola vždy enormná. A tak Vás asi neprekvapí, že už od čias antického Grécka si nielen Grécko, ale aj samotní Gréci žili, ako sa hovorí „nad svoje pomery“.

Publikovaný: 5. Február 2017
 

2. diel – Egypt

Egyptský daňový systém, na čele ktorého stál sám faraón, vznikol už 3 000 rokov pred naším letopočtom a mohol by sa stať zdrojom inšpirácie nejedného politika.

Publikovaný: 30. Január 2017
 

1. diel – Mezopotámia

S prvými daňami sa stretávame už v období starej Mezopotámie. V kolíske našej civilizácie. V tom čase neboli dane platené vo forme peňazí, ako v súčasnosti, ale mali naturálnu podobu.

  • «
  • »