(+421) 233 331 023 info@neotax.eu

6. diel: Zdaňme pivo!

11. Február 2018

Pivo je český (takmer) denný chlieb. Navyše, sú to mentalitou naši najbližší susedia, tak sa pozrime, ako sa pivo zdaňovalo práve tam.

Po tom, ako sa na českom tróne vystriedali Přemyslovci s Luxemburgovcami, nastalo v českých územiach všeobecné obdobie vzbury a začalo sa jedno z najväčších hnutí stredoveku – Husitská revolúcia. Ako to už v období vojen býva, došlo k rozpadu už aj tak nefunkčného systému všeobecného výberu tzv. berní. Naviac kráľ prišiel o väčšinu majetku vplyvom emancipácie kráľovských miest. O zavedení nových berní a poplatkov nemohol samostatne rozhodovať a bol tak úplne závislý na dobrej vôli stavov.

Po skončení husitských vojen prevýšil kráľovský dlh astronomickú čiastku 200 000 kôp grošov.****

A čo s tým? K tomu, aby mohol byť dlh splatený, došlo k rozmachu spotrebného vyberania (tzv. akcízov). Najvýznamnejšie z nich bolo tzv. posudné alebo pivný výber.

Posudné = daň z piva

V českých územiach sa vždy veľa varilo a pilo pivo. Zdanenie piva tak znamenalo istý a hlavne obrovský príjem do kráľovskej pokladnice. Preto bolo posudné uvalené na každý vystavený sud piva. Šľachta mala v tejto dobe veľkú moc, a tak si vydobila zaujímavú výnimku. Pivo varené a podávané v ich kuchyni bolo od výberu oslobodené. Že vám to niečo pripomína? A to sa nachádzame stále v dobe pred viac ako päťsto rokmi.

Nástup Habsburgovcov na český trón (1526) sa niesol v znamení veľkých zmien, ktoré sa nevyhli ani vyberaniu daní. Tak ako sa Habsburgovci snažili posilňovať svoju moc, moc stavov postupne upadala. Výber daní silne byrokratizoval a začal vznikať (nami často kritizovaný) úradnícky štát. Snahou Habsburgovcov bolo nielen zjednotiť vyberanie daní, ale zároveň nastaviť vo výbere určitú pravidelnosť, ktorej bolo do tej doby ako šafránu. To v Čechách vyvolalo vlnu nespokojnosti. Ale bol to práve rod Habsburgovcov na čele s Ferdinandom I. prezývaným Dobrotivý, ktorý položil prvé pevné základy daňového systému v Českých územiach.

Týmto činom Ferdinanda I. došlo k ďalšiemu rozmnoženiu spotrebného výberu. Najpopulárnejšie vyberanie z pohľadu Ferdinanda I. sa nazývalo vyberanie tridsiateho peniazu. A opäť sa vzťahovalo k výrobe piva. Okrem pivovarov ho platili aj dovozcovia a vývozcovia piva, predajcovia obilia, vína, hovädzieho dobytku, koní, oviec, kôz, svíň, živých a sušených rýb, vlny, súkna a plátna. Ako asi tušíte, medzi poddanými tak obľúbené nebolo a motivovalo ich k vymýšľaniu rôznych spôsobov, ako sa vyberaniu vyhnúť.

Ani šľachte sa nepáčilo platiť novovzniknuté vyberanie, a tak prichádzala s najrôznejšími návrhmi na jej vylepšenie. Príkladom môže byť nové podomové vyberanie, ktoré nahradzovalo vyberanie za imanie. Jeho hlavnou “výhodou” bolo, že boli zdanené iba poddanské a mestské domy, ale šľachtické už nie. To úplne pochopiteľne narazilo na odpor zo strany poddaných, preto šľachta ustúpila a súhlasila s vyberaním aj u šľachtických domov, ale iba u tých, ktoré sa nachádzali v mestách. Stále sme ešte v dobe pred päťsto rokmi.