(+421) 233 331 023 info@neotax.eu

5. diel – Samovláda a kolaps daňovej politiky

14. Marec 2017

17te a 18.te storočie sú v znamení samosprávy panovníka – absolutizmus. V jeho rukách bola všetka moc.

Velil rozsiahlej armáde a rozhodoval ako o politických, tak o hospodárskych záležitostiach. Mal výhradne súdnu, správnu aj zákonodarnú moc. Do vysokých úradov menoval iba tých, ktorí pre neho nepredstavovali hrozbu.

Je jasné, že takú moc nemohol panovník získať zo dňa na deň a preto nástupu absolutizmu predchádzali dlhé a ničivej vojny. Došlo k zbedačeniu miest. Všade panovala chudoba, hladomor a choroby. Radikálne sa tak znížil počet poddaných a nebolo, tých čo by platili berne a poplatky. A kto iný mohol byť pri nastolení absolutizmu než rod Habsburgovcov.

Vojna však zasiahla aj habsburskú kráľovskú pokladňu.

K jej opätovnému naplneniu bolo nutné oprášiť doterajšie berne a zaviesť berne nové. V 17. a 18. storočí sa tak objavuje rad nových berni, z ktorých však mnohé nemali dlhé trvanie.

Pretože berne ani poplatky neboli zavádzané plošne, dochádzalo k veľkým rozdielom v zdaňovaní, a to aj naprieč jednotlivým mestám.

Stratila sa aj akákoľvek pravidelnosť vo výbere berni a ich aktuálna podoba sa menila podľa situácie.

Každá berňa si žila svojím vlastným životom a aj cez veľký počet úradníkov nikto neskúmal, či sa jednotlivé berne neprekrývajú a sú v súlade s ostatnými. A tak poddaní platili zo svojich príjmov a majetku aj viac ako dve desiatky rôznych berni a poplatkov. Niektorý majetok bol zdanený aj tromi berňami zároveň, iný naopak vôbec. Prvotná snaha Habsburgovcov vytvoriť systematickú bernú sústavu sa rozpadla ako domček z kariet.

K premysleným zásahom do bernej sústavy a k náprave vzniknutého chaosu dochádza až v závere absolutistického obdobia a začiatkom 19. storočia sa zrodila moderná finančné správa daní. Tá sa vyznačuje prepracovanejším systémom výberu berní a hlavne vznikom ministerstva financií ako kľúčového orgánu finančnej správy. A dochádza k neobvyklej skutočnosti – k vyrovnanému rozpočtu.

„Umenie výberu daní spočíva v tom, ako ošklbať hus tak, aby čo najmenej syčala.” Jean-Baptiste Colbert, minister financií kráľa Ľudovíta XIV.