(+421) 233 331 023 info@neotax.eu

1. časť: Študenti

20. Január 2018

Kedy študenti musia, kedy môžu a kedy nemusia podávať daňové priznanie?

(Ne)mám povinnosť?

Keď si v priebehu uplynulého roka usilovne makal a zarábal bubáčiky, máš 3 možnosti:

a) ak ti na účet pristálo viac ako 1901,67 eura za minulý rok, musíš podať daňové priznanie b) ak sa zarobil menej ako 1901,67 eura a zamestnávateľ ti zrážal preddavky na daň, môžeš podať daňové priznanie, vznikne ti preplatok, ktorý ti daňový úrad vráti c) ak si pracoval len nárazovo a tvoj účet to veľmi nepocítil (bolo to oveľa menej ako 1901,67 eura), nemusíš podať daňové priznanie

Čo budeš potrebovať?

Zamestnávateľa požiadaj o Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch, o preddavkoch na daň, o daňovom bonuse na vyživované dieťa podľa § 39 ods. 5 zákona č. 595/2003 Z. z . o dani z príjmov v znení neskorších predpisov za zdaňovacie obdobie tj. z roku 2017. Je to dôležitý papier, ktorý potvrdzuje, že ti bola daň zrazená. Zároveň tvorí prílohu daňového priznania.

Zájdi na študijné oddelenie a požiadaj o potvrdenie o návšteve školy, ktoré tiež pripojíš ako prílohu.

Nevieš ako na to? Čítaj ďalej…

Treba si uvedomiť, že na Slovensku existujú dva typy tlačiva na podanie daňového priznania pre fyzické osoby typ A a typ B. Kedy ktoré použiť?

Áčko sa používa, keď sa jedná o príjmy na území Slovenskej republiky zo závislej činnosti (zo zamestnania alebo z brigády) na základe pracovnej zmluvy, dohody o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti alebo dohody o brigádnickej práci študenta.

Béčko použiješ, keď si dosiahol aj iné druhy príjmov, napr. príjem z prenájmu nehnuteľností, príjem z nepeňažnej výhry, príjem z predaja nehnuteľnosti alebo príjem z vyplatenia podielového listu.

Čo nepatrí do príjmov?

Pod príjmami sa myslia skutočne odpracované peniaze zo zamestnania či brigády. Keď ako študent poberáš napríklad štipendium, sirotský alebo invalidný dôchodok, maj na mysli, že tieto peniaze sú vyplácané v rámci dávok alebo príspevkov oslobodených od dane z príjmov. Znamená to, že tieto dávky sa do daňového priznania nezahrňujú, čiže ich nepriznávaš.

Ako vyplniť?

Pozeráš do tlačiva a netušíš, čo kde vyplniť? Nemusíš sa zúfalo stresovať ručným vyplňovaním. Vieš si jednoducho pomôcť rôznymi daňovými kalkulačkami voľne dostupnými na internete. Máš možnosť využiť aj portály na dane online, kde zadáš hodnoty do okienok a aplikácia sama vypočíta tvoju daňovú povinnosť. Jedným takým portálom je aj www.onlinepriznanie.sk. V troch jednoduchých krokoch sa preklikáš k výslednej čiastke, zadáš svoj email a obratom dostaneš hotové daňové priznanie. Stačí ho vytlačiť, podpísať, pripojiť prílohy a odniesť na Daňový úrad v tvojom meste.

Poznámka:

Pokiaľ ti v daňovom priznaní vyjde preplatok nižší ako 5 eur, nevzniká nárok na jeho vrátenie.

Dôležité!!!

Nezabudni však, že na podanie máš čas iba do 31. marca!


Daňové priznanie si môžete spracovať aj sami v jednoduchej, intuitívnej kalkulačke na www.onlinepriznanie.sk.