3. diel – Grécko

11. Február 2017

Dane neboli v Grécku nikdy obľúbené. Ostatne ako nikde. Bohužiaľ snaha politikov získať priazeň a volebné hlasy za pomoci nízkych daní a vysokých vládnych príspevkov bola vždy enormná. A tak Vás asi neprekvapí, že už od čias antického Grécka si nielen Grécko, ale aj samotní Gréci žili, ako sa hovorí „nad svoje pomery“.

Byť Grékom bola výsada. Platiť dane bol trest.

Medzi týmito všeobecne uznávanými pravdami existovala jednoduchá rovinka. Bohatí Gréci s gréckym občianstvom sú dobrí občania, a preto sú beztrestní. Chuťou občania Grécka bez čisté rodovej línie sú zlí občania, a preto im patrí trest.

Urodzení páni a dámy tak v dobách antického Grécka neplatili takmer žiadne dane. A keď už im aténsky daňový systém nejaké dane ukladal, boli im predkladané tak, aby ich chápali skôr ako česť a možnosť ukázať, že majú dostatok peňazí a môžu tak pomoc panovníkovi a štátu, než ako trest.

Veľké privilégiá a úľavy sa vzťahovali aj na pôvod aténskeho obyvateľstva. Na občanov, ktorí sa v Aténach narodili, a ktorých obaja rodičia mali aténske občianstvo., tí na rozdiel od urodzených dám a pánov boli aspoň čiastočne zdaňovaní. Spravidla však nepriamo vo forme poplatkov a mýta. Išlo napríklad o poplatky za kúpu verejného priestranstva, za užívanie verejných váh a merných prístrojov, súdne poplatky alebo poplatky za povolenie rybolovu. Nemožno tak hovoriť o zdanení v pravom slova zmysle, ale aspoň nejaké peniaze do štátnej kasy odvádzali.

Na druhej miske váh boli cudzinci, obchodníci a obyvatelia, ktorí nemali tú česť získať aténskej občianstvo. Čiže tí zlí. Týmto občanov žiadne výnimky udeľované neboli a museli platiť celý rad daní. Najčastejšie išlo o daň z hlavy. Daň, ktorú musel platiť každý, na ktorého hlavu sa vzťahovala. Tak napríklad – občania bez aténskeho občianstva museli platiť daň z hlavy metoikom (pôvodné označenie pre túto skupinu obyvateľov), prepustenci z väzenia museli platiť daň z hlavy prepustencov, prostitútky daň z hlavy prostitútky, otroci daň z hlavy otrokov a tak ďalej. Vyhýbanie sa týmto daniam bolo prísne trestané. Najčastejšie smrťou.