Kam platiť poistenie?

14. Február 2017

Zdravotné poistenie platíme všetci, je to povinné zo zákona. Pokiaľ ste živnostník (SZČO) alebo osoba dobrovoľne nezamestnaná, ste samoplatcami, teda hradíte si poistenie sami.

Zoznam všetkých zdravotných poisťovní v Slovenskej republike s číslami príjmových účtov nájdete tu:

Všeobecná zdravotná poisťovňa tel.:0850 003 003

Dôvera zdravotná poisťovňa a.s. tel.:0850 850 850 mail:[email protected]

Union zdravotná poisťovňa a.s. tel.:0850 003 333 mail:[email protected]

Ako živnostník si sami odvádzate socialne poistenie. Kam spadáte, je určené podla nahláseného trvalého bydliska.

Dôležité čísla účtov sociálnej poisťovne:Čísla účtov pobočiek SP