Ako zdaniť virtuálne meny? Časť zisku odvediete na daniach.

18. Január 2019

Obchodujete s bitcoinmi? Tak asi už viete, že zisk z bitcoinu podlieha dani z príjmu. Tá sa počíta vo výške 19 % z rozdielu nákupnej a predajnej ceny.

Finančná správa SR prihliada na virtuálne meny ako na vec, čo znamená, že sa na ne nevzťahuje tzv. časový test, platný u iných investícií. Povedané ľudskou rečou, aj keď vlastníte bitcoiny viac ako 3 roky, nie sú od dane z príjmov oslobodené, na rozdiel napríklad od akcií. A že sa oplatí si toto „ošéfovať“? Daňový úrad vám môže spätne dodaniť zistené transakcie z kryptomien a k 19 % dani pripočítať ešte 20 % penále.

Ako si zdaniť príjem z kryptomien v aplikácii www.onlinepriznanie.sk?

Predaj bitcoinov patrí medzi príjmy z predaja virtuálnej meny. V aplikácii ich nájdete ako tzv. iné príjmy v kroku 1. Či ste fyzickou osobou alebo podnikáte (nemáte v predmetoch činnosti uvedené obchody týkajúce sa cenín, cenných papierov a pod.), bitcoiny v aplikácii vyplníte takto:

SZČO s predmetom činnosti týkajúcim sa obchodovania s ceninami (napr. obchodovanie s cennými papiermi) vyplní predaj bitcoinov ako príjem zo živnosti. V praxi to znamená, že príjem z predaja virtuálnej meny pripočíta k svojim príjmom zo živnosti takto:

Alebo odbornou terminológiou: Pokiaľ predaj uskutoční fyzická osoba, postupuje sa podľa § 8 ods. 1 zákona o dani z príjmov. Na základe podnikateľskej činnosti zo samostatnej činnosti podľa § 6 zákona o dani z príjmov, pokiaľ je dosiahnutý podnikateľom v rámci jeho činnosti bude postupovať ako bežná SZČO, ktorá má živnosť. Aktuálna legislatíva zatiaľ neupravuje obchodovanie s virtuálnymi menami, preto sa riadi pravidlami ako iné pohyby súvisiace s presunmi (nákup, predaj), s iným tovarom alebo službami, čiže aj sadzba výdajov bude odpovedajúca iným pohybom s presunmi tovarov a služieb.

Aký formulár použiť?

Príležitostný príjem, ako aj iné príjmy, sa uvádzajú v daňovom priznaní k dani z príjmu fyzickej osoby typu B.


Daňovú povinnosť z kryptomien si jednoducho spočítate v našej aplikácii na www.OnlinePriznanie.sk.