Osvobození od daně z příjmu od 70 do 90% pro rezidenty s trvalým pobytem v Itálii

Italská vláda přijala novou vyhlášku, která upravuje daňový režim pro nové zaměstnance s trvalým pobytem v Itálii tzv. "Lavoratori impatriati".

Vyhláška je platná od 1. 5. 2019 a vztahuje se na nové rezidenty v Itálii od roku 2020. Pokud se stala fyzická osoba rezidentem Itálie ještě v roce 2019, nemá nárok na využívání výhod tohoto zvláštního režimu.

Tato vyhláška umožňuje jednotlivcům, kteří se vydají za prací do Itálie a zároveň zde mají trvalý pobyt, určité daňové osvobození z daně z příjmu fyzických osob. Jednou z podmínek je příjem fyzické osoby ze závislé činnosti v Itálii.

Výrazné zvýšení osvobození

Osvobození od daně z příjmu fyzických osob pro rezidenty Itálie se zvýšilo z 50% na 70% z příjmu. Změna platí pro nové daňové rezidenty, kteří budou platit progresivní daň z příjmu (v sazbách od 23% do 43%) z 30% příjmu.

Když se rezident přestěhuje za prací do některého z regionů jižní Itálie (Abruzzo, Molise, Kampánie, Apulia, Basilicata, Kalábrie, Sardinie, Sicílie), osvobození od daně se zvýší až na 90%. To znamená, že příjem nového rezidenta bude zdanitelný pouze ve výši 10%.

Platnost až 5 let

Zvláštní daňový režim bude podle vyhlášky trvat 5 let. Jako první rok se počítá rok přestěhování. Noví rezidenti mohou tuto výhodu čerpat ještě 4 roky po přestěhování.

Bonus

I po 5 letech nový rezident bude moci využívat výjimku v případě, že:

  1. má alespoň jedno nezletilé dítě (v případě 3 dětí mladších 24 let může čerpat výjimku na 5 let ve výši 90%) nebo
  2. koupil nemovitost v Itálii (kdekoliv v Itálii) 1 rok před nebo po jeho přestěhování do Itálie

Podmínky k čerpání

Vyhláška zjednodušila podmínky k čerpání této daňové výhody. Vyhláška výrazně zjednodušuje a harmonizuje požadavky na přístup k předmětnému zvláštnímu režimu. K čerpání zvláštního daňového režimu je nutné splnit tyto požadavky:

  • Fyzická osoba musí být zaměstnanec, osoba samostatně výdělečně činná nebo podnikatel
  • Během dvou předchozích let měla FO trvalý pobyt mimo území Itálie
  • Zavazuje se zdržovat se v Itálii nejméně 2 roky
  • Zaměstnání nebo podnikání bude provozovat na území Itálie

Zvláštnímu režimu podléhají i italští občané, kteří mají trvalý pobyt na území Itálie, ale byly daňovými rezidenty jiné země 2 předchozí roky, ale trvalý pobyt měli pořád v Itálii.

Další výhodné daňové balíčky

  • Profesoři / vědci: 90% osvobození od daně z příjmu fyzických osob na 5 let
  • Důchodci: zvláštní 7% rovná daň z příjmu ze zahraničí na 5 let
  • HNWI: speciální jednorázová částka ve výši 100 000 € a náhradní daň z příjmu pocházejícího ze zahraničí na 15 let.

Předchozí Příspěvek Další Příspěvek