(+420) 234 261 904 info@neotax.eu

Měla jsem příjem na vedlejší činnost. Proč musím odvádět odvody na zdravotní a sociální pojištění? Myslela jsem, že jsem osvobozena.

28. únor 2020

Pokud jste v důchodu, na mateřské nebo rodičovské dovolené, a rozhodnete se nějakou tou korunou přispět do rodinného rozpočtu, může nastat situace, že vám vznikne nedoplatek na odvodech.

Jak je to možné?

Pokud pobíráte peněžitou pomoc v mateřství případně rodičovský příspěvek, je na vaše podnikání přihlíženo jako na vedlejší činnost. Jak je to s odvody?

Příklad:

Eva je od 1. května 2018 maminka na rodičovské dovolené. Její podnikání pokračuje dál, nicméně jako vedlejší činnost. V průběhu rodičovské dovolené nemá v roce 2019 kromě rodičovského příspěvku žádný jiný příjem. Bude Eva platit sociální a zdravotní pojištění po podání přehledu?

Odpověď:

Eva během roku 2019 neměla žádný příjem, tudíž toto období uvede v přehledech jako vedlejší činnost a označí položku pobírání rodičovského příspěvku. Za rok 2019 nemá povinnost hradit zálohy na pojistné. V přehledu pro zdravotní pojišťovnu v řádku 51 označí typ zálohy (možnost C), její výše odvodů pro rok 2020 bude 0. V přehledu pro ČSSZ označí, že její podnikání pokračuje jako vedlejší činnost i v roce 2020. Zálohy pro ČSSZ nemá povinnost hradit.

Příklad 2:

Jana je 1. května 2018 maminkou na rodičovské dovolené. Její podnikání pokračuje dál jako vedlejší činnost, protože se od 1.1.2019 rozhodla nějaký čas věnovat práci. Jana si za rok vydělala 20 000 Kč. Bude Jana platit zdravotní a sociální pojištění po podání přehledu?

Odpověď:

Jana v roce 2019 podnikala na vedlejší činnost. Zálohy na pojistné si nehradila, protože byla v roce 2018 z vedlejší činnosti od pojistného osvobozena - plátce pojistného byl stát. Jana je i nadále osvobozena od placení záloh na pojistné. Nedoplatek, který ji vzniká vzhledem k výdělku, však musí uhradit. V přehledech označí položku pobírání rodičovského příspěvku. V přehledu pro zdravotní pojišťovnu uvede svůj příjem a v řádku 51 označí typ zálohy (možnost B - výpočet). Její výše záloh pro rok 2020 bude dle výdělku z vedlejší činnosti z roku 2019.

V přehledu u ČSSZ jí vyšla nula, protože Jana nedosáhla rozhodné částky. U ČSSZ tedy nemá nedoplatek na pojistném. Jana nemá povinnost platit zálohy na sociální pojistění v roce 2020.

Výše nedoplatku na zdravotním pojištění ji vznikla z důvodu výdělku, ze kterého je povinna odvést zálohu na zdravotní pojištění.

Příklad 3:

Zuzana je 1. května 2018 maminkou na rodičovské dovolené. Její podnikání pokračuje dál jako vedlejší činnost, protože se od 1.1.2019 rozhodla nějaký čas věnovat práci. Zuzana za rok vydělala 250 000 Kč. Bude Zuzana platit zdravotní a sociální pojištění po podání přehledu?

Odpověď: Zuzana v roce 2019 podnikala na vedlejší činnost. Zálohy na pojistné si nehradila, protože byla v roce 2018 z vedlejší činnosti od pojistného osvobozena - plátce pojistného byl stát. Zuzana je i nadále osvobozena od placení záloh na pojistné, protože pobírá rodičovský příspěvek. Nedoplatek, který ji vzniká vzhledem k výdělku, však musí uhradit. V přehledech označí položku pobírání rodičovského příspěvku. V přehledu pro zdravotní pojišťovnu uvede svůj příjem, který je vyšší než rozhodná částka (78 476 Kč) a v řádku 51 označí typ zálohy (možnost B).

V přehledu u ČSSZ má nedoplatek, protože Zuzana dosáhla rozhodné částky. U ČSSZ má nedoplatek na pojistném, který musí uhradit. Vzhledem k tomu, že příjem Zuzany překročil rozhodnou částku, má Zuzana povinnost hradit si v roce 2020 zálohy na pojistném.

Výše nedoplatku na zdravotním a sociálním pojištění ji vznikla z důvodu výdělku, ze kterého je povinna odvést zálohu na zdravotní i sociální pojištění.


S vyplněním přehledů pro pojišťovny vám pomůže naše chytrá aplikace na OnlinePřiznání.cz.