Soka Bau - německý dovolenkový fond

28. září 2023

Při vysílání zaměstnanců na stavební práce do Německa vzniká povinnost registrace v německém dovolenkovém fondu Soka Bau. Jak probíhá tento proces?

Co je fond Soka Bau?


Německo je specifické tím, že nárok na dovolenou zaměstnanců pracujících v oblasti stavebnictví funguje na jiném principu než v ostatních odvětvích. Specifičnost spočívá v tom, že nárok na dovolenou řídí - spravuje německý fond Soka Bau.


Účel dovolenkového fondu Soka Bau


Německý dovolenkový fond vznikl proto, aby zaměstnanci pracující v oblasti stavebnictví neztratili nárok na čerpání dovolené. K tomu by mohlo dojít z důvodu častých změn zaměstnání na stavbách či z důvodu omezení pracovat v zimních měsících. Hlavním účelem je zajistit zaměstnancům rovnocenný nárok na čerpání dovolené.

Registrace v Soka Bau


Každý zaměstnavatel, který v Německu provádí činnost v oblasti stavebnictví, je povinen registrovat sebe a své zaměstnance do fondu Soka Bau.

Povinnost registrace se vztahuje na:

 • zaměstnavatele, který vysílá zaměstnance na stavební práce do Německa,
 • vyslané zaměstnance provádějící stavební práce v Německu (zaměstnance registruje do Soka Bau zaměstnavatel).

Od registrace ve fondu Soka Bau jsou osvobozeni zaměstnavatelé, jejichž vykonávaná činnost nesouvisí se stavebnictvím (např. instalatérské práce, elektroinstalační práce atd.).


Proces registrace ve fondu Soka Bau sestává z těchto kroků:

Zaměstnavatel odešle do fondu Soka Bau přihlášku ještě před zahájením práce v Německu. Přihlášku lze odeslat 3 způsoby:

 • elektronicky - na e-mailovou adresu [email protected],
 • elektronicky - prostřednictvím online formuláře,
 • poštou - na adresu: SOKA-BAU, Urlaubs- und Lohnausgleichskasse der Bauwirtschaft (ULAK), Bereich Arbeitnehmer-Entsendeverfahren (AEV), Wettinerstraße 7, 65179 Wiesbaden, Germany.


 • Soka Bau ověří, zda je zaměstnavatel skutečně povinen registrovat se a následně mu přidělí číslo zaměstnavatele, které bude používat při komunikaci s ním.
 • Zaměstnavatel odešle fondu Soka Bau příslušné formuláře za sebe a za zaměstnance.
 • Soka Bau zaeviduje doručené údaje.

Povinnosti zaměstnavatele po registraci:

 • zasílat fondu Soka Bau měsíční elektronický výkaz - nejpozději do 15. dne následujícího měsíce (Soka Bau zkontroluje měsíční výkaz a vypočítá nárok na dovolenou pro zaměstnance),
 • hradit příspěvky do fondu - nejpozději do 28. dne následujícího měsíce.


Postup při poskytnutí dovolené zaměstnanci během vyslání do Německa


Zaměstnavatel:

 • poskytne zaměstnanci dovolenou,
 • vyplatí zaměstnanci náhradu za dovolenou,
 • nahlásí fondu Soka Bau poskytnutou dovolenou v následujícím měsíčním výkazu.

Fond Soka Bau:

 • zkontroluje měsíční výkaz,
 • proplatí zaměstnavateli vyplacenou náhradu za dovolenou (pokud má zaměstnavatel uhrazeny všechny příspěvky do fondu),
 • informuje zaměstnavatele a zaměstnance o stavu dovolenkového konta.

Výše příspěvků do fondu


Zaměstnavatel odvádí za zaměstnance příspěvek do dovolenkového fondu ve výši 15,20 % z hrubé mzdy.

Zaměstnavatel je povinen dodržet zákonem stanovenou minimální mzdu v Německu u vyslaných zaměstnanců. To znamená, že vyslaný zaměstnanec nemůže mít nižší mzdu, než je stanovená minimální mzda v Německu pro daný rok.


Další ohlašovací povinnosti zaměstnavatele vůči fondu Soka Bau


Zaměstnavatel je povinen informovat Soka Bau také o:

 • změně adresy firmy,
 • změně právní formy,
 • změně bankovních údajů,
 • přihlášení a odhlášení zaměstnanců,
 • odhlášení živnosti,
 • změně adresy zaměstnance,
 • zaměstnávání stážistů.

Potřebujete pomoc s vyřízením registrace do Soka Bau? Obraťte se na nás.

Mám zájem o konzultaci