Příjem z USA v českém daňovém přiznání

25. duben 2023

USA jsou vyhledávanou pracovní lokalitou mnoha Čechů. Mnozí sem přišli za prací v rámci studia. Češi zde pracují zejména jako au-pair, v gastronomii, v cestovním ruchu, v obchodě a v dalších odvětvích.

Svůj příjem dostávají v amerických dolarech, příjmy je tedy třeba přepočítat v českých korunách. Aplikace však přepočet jednotným kurzem udělá za vás.

V USA mohou mít Češi různé druhý příjmů. V článku si vysvětlíme zdanění příjmů rezidentů České republiky (kteří nejsou občané USA):

 • ze zaměstnání /dohody,
 • z podnikání.

Příjmy ze zahraničí lze danit různými metodami, nicméně u příjmů ze zaměstnání to bývá nejčastěji metoda vynětí s výhradou progrese. Příjmy od zaměstnavatele, který sídlí v USA (a splňuje další podmínky uvedené v čl. 15 smlouvy o zamezení dvojího zdanění), se vylučují ze zdanění na základě § 38f zákona o daních z příjmů. V tomto případě má přednost před smlouvou o zamezení dvojího zdanění.

Nezapomeňte, že je třeba posoudit, jaký druh příjmů máte a ten zdanit na základě postupu uvedeném ve smlouvě o zamezení dvojího zdanění.


Naše aplikace pracuje se zmíněnou metodou vynětí s výhradou progrese zahraničních příjmů. Pokud byste však chtěli použít metodu zápočtu, můžete se obrátit na naši účetní, která vám za poplatek pomůže se zpracováním.

Mám zájem o zpracování daňového přiznání


Jak zanést příjem ze zaměstnání/dohody do aplikace metodou vynětí progrese?


K ruce budete potřebovat americký formulář W-2, který slouží jako potvrzení o příjmech ze zaměstnání z USA. Jedná se o povinnou přílohu k vašemu českému daňovému přiznání.

 • V aplikaci v kroku Zdroje příjmů zaškrtnete Zaměstnání v zahraničí a zadáte Spojené státy.
 • Do řádku Celkové příjmy ve zvolené měně napíšete částku uvedenou ve formuláři W-2 v řádku 1 s názvem Wages, tips and other compensation.
 • Do řádku Celkové zaplacené daně ve zvolené měně uveďte součet řádků 2 + 17 + 19 s názvy Federal income tax withheld, State income tax a Local income tax.
 • Do řádku Celkem zaplacené pojistné ve zvolené měně napíšete součet řádků 4 + 6 s názvy Social security tax withheld a Medicare tax withheld. Tato částka tvoří celkové odvody na sociální a zdravotní pojištění.

Vyplnění příjmu z USA v online aplikaci z formuláře W-2.


Jak zanést příjem z podnikání do aplikace?


Příjmy OSVČ řeší smlouva o zamezení dvojího zdanění v čl. 7 Zisky podniků. Pokud je činnost vykonávaná v USA, podle předpisů USA a v USA zdaněna, zahrnuje se příjem rezidenta ČR z USA do českého daňového přiznání metodou prostého zápočtu. To znamená, že tuzemskou daňovou povinnost snížíte o daně, které jste zaplatili v USA. Maximálně však o částku, kterou byste zaplatili podle zákona, která by připadala v ČR na příjem z USA. To znamená, že zaplacená daň v USA se v České republice „započítá” a rozdíl se doplatí v České republice.

Pokud jste vystavovali faktury na české IČO do zahraničí, příjmy zahrňte do otázky OSVČ v ČR.


 • V aplikaci v kroku Zdroje příjmů zaškrtnete OSVČ v ČR.
 • V řádku Jak jste v roce 2022 podnikal/a? vyberete jednu z možností:
  • hlavní činnost,
  • vedlejší činnost,
  • hlavní i vedlejší činnost.
 • V řádku Zvolte uplatnění výdajů vyberete způsob uplatňování výdajů:
  • paušál: procento z výdajů,
  • skutečné výdaje - daňová evidence,
  • účetnictví.


Dále v aplikaci vyplníte údaje podle zvoleného typu uplatňování výdajů. Do řádku příjmy uveďte součet příjmu z OSVČ v České republice a příjmu z faktur vystavených do zahraničí. Faktury vystavené do zahraničí propočtete jednotným kurzem.

Zpracujte si daňové přiznání v jednoduché aplikaci na OnlinePřiznání.cz a vyplňte správně zahraniční příjem.

Vyplnit daňové přiznání


A co když jsem rezident ČR a občan USA?


Pro rezidenty ČR a občany USA je v čl. 24 speciální ustanovení, díky kterému každý ze smluvních států může zdaňovat své občany včetně bývalých občanů jako by smlouva o zamezení dvojího zdanění neplatila. Záleží tedy na konkrétním typu příjmů.

Pokud potřebujete poradit se zdaněním zahraničních příjmů, neváhejte se obrátit na nás.

Mám zájem o konzultaci