(+420) 234 261 904 info@neotax.eu

OSVČ: Máte podány přehledy? Nezapomeňte na platbu nedoplatku!

14. srpen 2020

Termín pro podání přehledů do pojišťoven byl prodloužen, podobně jako termín po podání daňového přiznání. Z 2. května je nakonec 18. září v případě zdravotní pojišťovny, ČSSZ můžete odevzdat přehled do 18. září.

Přehled do zdravotní pojišťovny jsem podal. Do kdy mohu zaplatit nedoplatek?

Nedoplatek je splatný do 8 dnů po podání přehledu. Nedoplatek na zdravotním pojištění musí být uhrazen do 26. září 2020. Dobrou zprávou je, že na rozdíl od dani z příjmu, kterou musíte uhradit bankovním převodem a za den úhrady se považuje den připsání peněz na účet finančního úřadu, nedoplatek na zdravotním pojištění můžete uhradit kartou přímo na pobočce zdravotní pojišťovny. Úhrada nedoplatku se tak promítne okamžitě.

Nestihl jsem uhradit nedoplatek na zdravotním pojištění. Jakou dostanu pokutu?

V případě plateb na zdravotní pojištění běží penále už od prvního dne prodlení, a to ve výši 0,05 % dlužné částky za každý kalendářní den, ve kterém dluh na pojistném trvá. To znamená, že pokud ste např. prosincovou zálohu neuhradili, penále vám běží do dnešního dne až do dne, dokud neuhradíte nedoplatek z podaného přehledu.

POZOR! Pokuta za nedodání přehledů do zdravotní pojišťovny může činit maximálně 50 000 Kč.

Dle Ministerstva zdravotnictví ČR zdravotní pojišťovny prominou OSVČ penále za pozdní podání v případě, že bude přehled podán do 18. září 2020. POZOR! Prominutí se vztahuje pouze na penále z pozdního podání, nedoplatek se musí uhradit do 8 dní. Datum podání přehledu pro zdravotní pojišťovnu tak následuje měsíc po lhůtě k podání daňového přiznání.