Termíny pro podání daňového přiznání a přehledů v kostce

28. červenec 2020

Termíny pro podání daňového přiznání a přehledů pro pojišťovny se blíží. Kolik času zbývá?

Daňové přiznání

Termín pro podání daňového přiznání pro rok 2019 je stanoven na 18. 8. 2020. Pokud poplatník do tohoto data daň i uhradí, bude mu prominuta pokuta za pozdě podané daňové přiznání. Nebude-li daňové přiznání podáno a daň nebude do tohoto data uhrazena, budou se sankce za pozdní podání a pozdní úhradu počítat od začátku zákonné lhůty, tj. od 1. dubna, resp. od 1. července do dne podání nebo do dne zaplacení.

Přehledy pro zdravotní pojišťovny

Termín pro podání přehledu za rok 2019 byl stanoven na 3. 8. 2020. Termín není závislý na datu podání daňového přiznání ani na tom, zda daňové přiznání zpracovává daňový poradce.

Přehledy pro ČSSZ

Přehled o příjmech a výdajích za rok 2019 mohou OSVČ podat do 18. 9. 2020. Pokud do tohoto termínu uhradí dlužnou částku na sociálním pojištění, bude prominuté penále, které by OSVČ musela zaplatit za opožděnou platbu.