Kompenzační bonus i pro dohodáře. I pro OSVČ s brigádou

31. červenec 2020

Po OSVČ přichází kompenzace i pro lidi pracující na dohodu. Bonus prošel Senátem a je v platnosti od 22. 7. 2020.

O kompenzační bonus si nyní mohou požádat i pro osoby pracující na dohodu o provedení práce tzv. DPP nebo dohodu o pracovní činnosti tzv. DPČ. Kompenzační bonus činí 350 Kč na den. Celkem si dohodáři můžou přilepšit o 31 150 Kč.

Není dohodář jako dohodář

Nárok na kompenzační bonus mají pouze dohodáři, kteří v období od 1. 10. 2019 alespoň 4 měsíce platili nemocenské pojištění. Nárok se tedy netýká každého. U dohod nárok vzniká v případě, že v období od 1. 10. 2019 do 31. 3. 2020:

  • u dohody o provedení práce hrubá mzda přesáhla 10 000 Kč, ze mzdy dohodáře byly odvedeny odvody na sociální a zdravotní pojištění a také daň.
  • u dohody o pracovní činnosti hrubá mzda přesáhla 2 500 Kč, ze mzdy dohodáře byly odvedeny odvody na sociální a zdravotní pojištění a také daň.
  • pracovní činnost byla omezena nebo úplně znemožněna z důvodu koronavirové krize (například ukončením spolupráce ze strany zaměstnavatele)

Kdy nevzniká nárok?

Na kompenzační bonus nemají nárok osoby, které pracovali na DPP nebo DPČ a zároveň měli souběh s jiným zaměstnáním.

OSVČ s brigádou

OSVČ, ktoré kvůli pandemii nemohli vykonávat svoji činnost a našli si brigádu, nově dosáhli na kompenzační bonus v případě, že byli účastni na nemocenském pojištění z dohody. Zpětně jim stát přizná kompenzační bonus ve výši 500 korun denně, nejvýše ale 44 500 korun.

Vše vyplníte online

Finanční správa ČR spustila aplikaci pro vyplnění žádosti. Aplikace je stejně jednoduchá, jako u OSVČ.

Aplikace se skládá ze 3 kroků. V 1. kroku vyberte dohodu a období, za které požadujete kompenzační bonus. Můžete vybrat celé období najednou, nebo rozdělit na:

  • první období od 12. 3. 2020 do 30. 4. 2020
  • druhé období d 1. 5. 2020 do 8. 6. 2020

Aplikace sama doplní počet dnů a požadovanou částku. Za celé období si může dohodář přilepšit o 31 150 Kč.

  1. krok obsahuje osobní údaje a identifikační údaje zaměstnavatele. Důležité je připojit kopii dohody a mzdového listu (výplatní pásky), který prokazuje účast na nemocenském pojištění. Bez těchto dokumentů nebude uznán nárok na kompenzační bonus. Nakonec doplníte číslo účtu, kam finanční úřad odešle peníze.

Ve 3. kroku vyplníte pracoviště finančního úřadu, pod který spadáte a kdo žádost podává.

Následně se vygeneruje čestné prohlášení o splnění všech podmínek nároku na kompenzační bonus. Poté stačí odeslat žádost:

  • e-mailem,
  • datovou schránkou
  • poštou,
  • osobně na podatelnách finančních úřadů.