Sankce za pozdní podání daňového přiznání

13. srpen 2020

Poslední den pro podání daňového přiznání pro rok 2019 je stanoven na 18. 8. 2020. Zůstává tedy ještě 5 dní k tomu, abyste si mohli daňové přiznání zpracovat, podat a daň uhradit. Co v případě, že to nestihnete?

Dle nařízení MF ČR má poplatník povinnost do stanoveného data podat daňové přiznání i uhradit samotnou daň. Pokud to nestihne, bude mu vyměřená sankce za pozdní podání a pozdní úhradu daně od 1. dubna.

Kdy bude pokuta prominuta?

Daň je potřeba uhradit do 18. 8. 2020. To znamená, že do tohoto data musí mít finanční úřad peníze připsané na svém účtu. Pokud provedete platbu daně v poslední den podání, tj. 18. 8. 2020, není úplně jisté, že úhrada daně dorazí na bankovní účet finančního úřadu v tentýž den. Je třeba počítat i s vyřízením platby ze strany banky a připsáním peněz na účet příjemce. Proto je dobré provést platbu pár dní před termínem.

Pokud jste daň uhradili včas tj. do 18. 8., finanční úřad promine pokutu za pozdě podané daňové přiznání.

Jak pozdě podané? Vždyť je termín do 18. sprna!

Termín pro podání je prodloužen, ale každému, kdo do 1. dubna 2020 nepodal daňové přiznání, běží sankce za pozdní podání. Ta se promine ve chvíli, kdy je daňové přiznání podáno a uhrazeno do 18. 8. 2020.

Podal jsem v termínu, ale nestihl jsem daň uhradit. Obvykle je 5denní tolerance po termínu, než se stanoví pokuta.

K úhradě daně jste měli čas více než 5 dní, a to až o 4,5 měsíce. 5 dní k dobru se tentokrát nekoná. Přes konečný termín 18. 8. 2020 nejede vlak. Pokud tedy daň uhradíte 19. 8., což je o jeden den později, finanční úřad stanoví pokutu za pozdní úhradu daně. Ale POZOR! Pokuta se počítá od původního řádného termínu, který letos připadl na 1. duben 2020, do dne podání nebo do dne zaplacení daně.

Jak hluboko do kapsy musíte sáhnout kvůli pokutám?

Sankce za pozdní podání se dle Finanční správy ČR počítá takto: nedoplatek na dani x výše sazby x počet dní, za které se hradí sankce Dle zákona je výpočet pokuty pevně daný a Finanční úřad její výši nemůže ovlivnit. Sazby jsou stanoveny takto:

  • 0,05 % stanovené daně za každý následující den prodlení, nejvýše však 5 % stanovené daně
  • 0,05 % stanoveného daňového odpočtu za každý následující den prodlení, nejvýše však 5 % stanoveného daňového odpočtu
  • 0,01 % stanovené daňové ztráty za každý následující den prodlení, nejvýše však 5 % stanovené daňové ztráty.

Pokuta se nepředepíše, pokud je její výše nižší než 200 Kč. Maximální výše pokuty může být 300 000 Kč.

TIP: Pokuta nabíhá za každý den opoždění. Proto je dobré uhradit daň co nejdříve.


Pořád nemáte podáno? Daňové přiznání si vyplňte ještě dnes na OnlinePřiznání.