(+420) 234 261 904 info@neotax.eu

Proč mi vrátí na daních méně než mému kolegovi?

16. srpen 2020

Dotaz ohledně výše vrácené daně je jeden z nejčastějších dotazů našich klientů. Přichází zejména v případě, když se dozví, že jejich kolegovi vrátí na daních více, i přesto, že měli stejný nebo podobný plat. Existuje však mnoho důvodů, proč tomu tak je.

Porovnávání dvou vratek není správná cesta

Představte si to jako nákup v supermarketu, kde byste porovnávali, kolik peněz vám vrátí za různé věci s různými cenami. Hned vám je jasné, že nemůžete porovnávat vaše nákupy mezi sebou.

Stejně tak je to i s vaší vratkou daně. Pokud se ji rozhodnete srovnávat s vratkou vašich kolegů, nezapomeňte zohlednit veškeré informace, které vám mohou ovlivnit výslednou daň. Patří sem nejen váš příjem, ale i různé daňové odpočty a slevy, úvěry nebo třeba i již zaplacené jiné daňové povinnosti.

Co dalšího může hrát roli?

Za prvé, váš roční výpočet daně zahrnuje všechny vaše příjmy za daný rok. I když může být mzda vašeho kolegy velmi podobná vaší mzdě, vaše ostatní příjmy se mohou lišit. Můžete mít příjmy z pronájmu, z podnikání, z kapitálového majetku (kam patří příjmy z podílů na zisku obchodních korporací, úroků a cenných papírů) a další.

Do výpočtu daně vstupují i různé úlevy na dani

Pokud platíte hypotéku, životní pojištění či penzijní připojištění, můžete si od základu daně odečíst úroky. Snížit daně si můžete i uplatněním slevy na děti či manželku.

Jak si někdo může snížit daně?

V závislosti na vaší životní situaci můžete dále zvýšit vrácení peněz včetně odpočtů které mohou “snížit” vaše daně. Tyto odpočty mohou zahrnovat vaše cestovní výdaje při přepravě do zaměstnání v zahraničí, náklady na ubytování, pokud máte dvě domácnosti, pokud jste platili za domácnost v zahraničí a také za domácnost ve vaší domovské zemi, studentská půjčka, placené výživné a další odpočty, které vaši kolegové nemusí mít.

Výsledný hrubý příjem se sníží o standardní odpočet a může i navíc o odčitatelné položky. Nakonec je odečtena srážková daň z celkové daně. V případě, že jste zaplatili na daních méně, vznikne vám nedoplatek. Pokud jste zaplatili na daních více, vznikne vám nárok na přeplatek.

Příklad 1

Představme si, že David vydělal 36 744 EUR a zaplatil na daních v Německu v roce 2019 zaplatil 5 496 EUR. Jeho kamarád a kolega Fabio vydělal 35 155 EUR a zaplatil 6 186 EUR na daních. Oba jsou ženatí bez jakýchkoliv odpočtů mimo Německo.

David získal přeplatek 3 266 EUR a Fabio 4 450 EUR. V jejich příjmech je pouze nepatrný rozdíl, ale může to mít obrovský vliv na vzniklý přeplatek.

Proč? V tomto případě je možné, že zaměstnavatel strhával kolegům odlišné částky daně každý měsíc. Proto Fabio získal na daních zpět větší částku.

Příklad 2

Řekněme, že David vydělal 36 744 EUR a v Německu za rok 2019 zaplatil na daních 36 744 EUR. Jeho kamarád a kolega Fabio vydělal stejnou částku, 36 744 EUR, na daních zaplatil také 5 496 EUR ve stejné firmě. Oba jsou ženatí, ale Fabio má 2 děti ve své domovské zemi v Rumunsku a manželku bez jakéhokoliv příjmu. David nemá děti a jeho žena má v Rumunsku vysoký příjem.

David má nárok na refundaci 3 266 EUR v závislosti na výši příjmu jeho ženy, ale Fabio má nárok na refundaci okolo 4 500 EUR. Stále tu není rozdíl v příjmu a v zaplacené dani, ale získali odlišnou výši přeplatku.

Proč? V tomto případě má Fabio nárok na odpočet výživného (nebo jiné benefity související s rodinou), zatímco jeho žena nemá žádný příjem.

Na základě uvedených příkladů můžete vidět, že nemá smysl porovnávat vaší vratkou s vašimi kolegy, i když můžete pobírat podobnou výši mzdy.