Príjem zo zahraničia v slovenskom daňovom priznaní: USA

Príjem zo zahraničia v slovenskom daňovo...

USA sú vyhľadávanou pracovnou lokalitou mnohých Slovákov. Mnohí sem prišli za prácou v rámci štúdia. Slováci tu pracujú najmä ako au-pair, v gastronómii, v cestovnom ruchu, v obchode a v ďalších odvetviach.

Svoj príjem dostávajú v amerických dolároch, príjem teda musia prepočítavať na eurá kumulatívnym kurzom NBS.

V USA môžu mať Slováci dva druhy príjmov:

  • zo zamestnania/dohody
  • z podnikania

Ako zaniesť príjem zo zamestnania/dohody do aplikácie?

Príjem zo zamestnania potvrdzuje americký formulár W-2, ktorý tvorí aj povinnú prílohu k daňovému priznaniu.

  • Do riadku Celkový príjem zo zahraničia napíšete čiastku uvedenú vo formulári W-2 v riadku 1 s názvom Wages, tips and other compensation.
  • Do riadku Celkové zaplatené dane v zahraničí uveďte súčet riadkov 2 + 17 + 19 s názvami Federal income tax withheld, State income tax a Local income tax.
  • Do riadku Sociálne poistné opíšte čiastku uvedenú v riadku 4 s názvom Social security tax withheld. Táto čiastka tvorí celkové odvody na sociálne poistenie.
  • Do riadku Zdravotné poistenie uveďte čiastku uvedenú v riadku 6 s názvom Medicare tax withheld. Táto čiastka tvorí celkové odvody na zdravotné poistenie.

Na príjem zo zamestnania v USA sa v slovenskom daňovom priznaní uplatní metóda zápočtu na základe zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia. Podľa §45 ods. 3 písmeno c Zákona o dani z príjmov sa však na príjem zo zamestnania v aplikácii použije metóda vyňatia, pretože je pre daňovníka výhodnejšia a zákon takúto výnimku umožňuje.

Ako zaniesť príjem z podnikania do aplikácie?

Pri príjmoch z americkej živnosti nedokladáte na daňový úrad žiadne potvrdenie. Údaje do aplikácie vyplníte takto:

  • Do riadku Celkový príjem zo zahraničia napíšete súčet všetkých zaplatených faktúr z USA.
  • Riadok Celkové zaplatené dane v zahraničí vyplníte podľa toho, či americká legislatíva nariaďuje platbu dane (podanie daňového priznania) z výšky zadaného príjmu.
  • Riadky Sociálne poistenie v zahraničí a Zdravotné poistenie v zahraničí vyplníte podľa skutočne zaplatených odvodov.

Na príjem z podnikania v USA sa v slovenskom daňovom priznaní uplatní metóda zápočtu. To znamená, že zaplatená daň v USA sa v SR “započíta” a rozdiel sa doplatí na SR.


Spracujte si daňové priznanie na www.OnlinePriznanie.sk a vyplňte správne zahraničný príjem.

Vyplniť priznanie

Potrebujete daňové priznanie v USA? Spracujte si ho v aplikácii na www.neotax.eu.

Vyplniť americké
daňové priznanie

Sledujte nás aj na Facebooku a už vám žiadna novinka neutečie.

Predchádzajúci článok Ďalší článok

Ďakujeme za správu. Čoskoro sa vám ozveme.