Kde sa najčastejšie chybuje pri vypĺňaní dane z motorových vozidiel?

Kde sa najčastejšie chybuje pri vypĺňaní...

Termínom na podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel je 31. január. Aké sú najčastejšie chyby, ktorých sa daňovníci dopúšťajú pri vyplnení daňového priznania k dani z motorových vozidiel?

Vyvarujte sa chýb v daňovom priznaní, ušetríte si cestu na daňový úrad.

  1. daňový subjekt zaplatí daň z motorových vozidiel, ale daňové priznanie už nepodá
  2. daňový subjekt podá priznanie z motorových vozidiel, ale daň už nezaplatí
  3. pri elektronickom podaní sa odošle viackrát identické priznanie
  4. nesprávne vypočítané preddavky
  5. nesprávne identifikovaná platba
  6. neúplné alebo nesprávne vyplnené daňové priznanie
  7. nesprávna forma podania priznania

1. Daňový subjekt zaplatí daň z motorových vozidiel, ale daňové priznanie už nepodá

Priznanie je základ. Platba samotná bez daňového priznania nemá byť s čím spárovaná, nikto sa nedopočíta, na základe čoho ste daň zaplatili. Je to ako zaplatiť za niečo bez dokladu.

2. Daňový subjekt podá priznanie z motorových vozidiel, ale daň už nezaplatí

Chyba, ktorú daniari riešia najčastejšie – presný opak bodu 1. Priznanie síce podáte, ale spolu s ním je potrebné aj zaplatiť daň. Nezabudnite, že 31. január je aj termínom k zaplateniu daní, nie je to iba termín na podanie!

3. Pri elektronickom podaní sa odošle viackrát identické priznanie

Povinnosť podať priznanie je vždy iba jedenkrát. Vypadne vám internet, máte pomalý počítač a klikáte a klikáte a klikáte a neviete, či sa formulár odoslal alebo nie. A Finančná správa zrazu eviduje 3 daňové priznania úplne identické. Tu platí jediné pravidlo: buďte trpezliví. Pokiaľ sa formulár neodošle, skúste znova. Prípadne, keď si nie ste istí, zavolajte alebo napíšte na daňový úrad, či bol formulár odoslaný.

4. Nesprávne vypočítané preddavky

Povinnosť platenia preddavkov na daň z motorových vozidiel vyplýva zo zákona každému bez výnimky. Často sa na to však zabúda. Musíte si túto skutočnosť držať v pamäti, pretože daňový úrad nemá povinnosť informovať vás o výške a splatnosti preddavkov.

5. Nesprávne identifikovaná platba

Všetko o platbách k dani z motorových vozidiel nájdete v článku Daň z motorových vozidiel II.

6. Neúplné alebo nesprávne vyplnené daňové priznanie

Jedná sa o chýbajúci podpis, dátum, nesprávne zaokrúhľovanie dane, nesprávne ročné sadzby dane alebo nie sú vyplnené všetky súčty riadkov.

7. Nesprávna forma podania priznania

Právnické osoby zapísané v obchodnom registri majú povinnosť komunikácie s Finančnou správou SR výhradne elektronicky. Elektronicky teda podávajú aj daňové priznanie. Pokiaľ by právnická osoba podala priznanie v papierovej forme osobne alebo poštou, daňový úrad ho nebude akceptovať a toto podanie sa považuje za neplatné. Ostatní, ktorých sa elektronická komunikácia netýka, môžu podať priznanie osobne alebo poštou.


Daň z motorových vozidiel si jednoducho spracujete aj sami na www.OnlinePriznanie.sk.

Predchádzajúci článok Ďalší článok

Ďakujeme za správu. Čoskoro sa vám ozveme.