Príjem zo zahraničia v slovenskom daňovom priznaní: Švajčiarsko

Aktualizovaný: 5. Február 2023
Publikovaný: 21. Február 2022

Slováci vo Švajčiarsku pracujú najmä v gastronómii, cestovnom ruchu, poskytujú starostlivosť o seniorov (opatrovateľky) a v ďalších odvetviach. Svoj príjem dostávajú v švajčiarskych frankoch, príjmy je teda potrebné prepočítať na eurá. Aplikácia však prepočet kumulatívnym kurzom NBS urobí za vás.

Vo Švajčiarsku môžu mať Slováci dva druhy príjmov:

  • zo zamestnania/dohody,
  • z podnikania.

Ako zaniesť príjem zo zamestnania/dohody do aplikácie?


Príjem zo zamestnania potvrdzuje švajčiarsky Lohnausweis v troch úradných jazykoch (v nemčine, taliančine a francúzštine), ktorý tvorí aj povinnú prílohu k daňovému priznaniu.


  • Do riadku Celkový príjem zo zahraničia napíšete čiastku uvedenú v Lohnausweisi na riadku č. 8 s názvom Bruttolohn total.
  • Do riadku Celkové zaplatené dane v zahraničí uveďte čiastku v Lohnausweisi na riadku č. 12 s názvom Quellensteuerabzug.
  • Do riadku Sociálne poistné opíšte súčet riadkov v Lohnausweisi č. 9 + 10. Výsledok tvorí celkové sociálne aj zdravotné poistenie.
  • Do riadku Zdravotné poistenie uveďte 0.

Zdravotné poistenie vo Švajčiarsku nie je súčasťou poistenia, ktoré platí zamestnávateľ. Zamestnanec si toto poistenie môže platiť dobrovoľne. Dobrovoľné zdravotné poistenie sa v slovenskom daňovom priznaní neuvádza, pretože nie je uvedené na potvrdení o príjme od zamestnávateľa.


Na príjem zo zamestnania vo Švajčiarsku sa v slovenskom daňovom priznaní uplatní metóda zápočtu na základe zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia. Podľa §45 ods. 3 písmeno c Zákona o dani z príjmov sa však na príjem zo zamestnania v aplikácii použije metóda vyňatia, pretože je pre daňovníka výhodnejšia a zákon takúto výnimku umožňuje.


Ako zaniesť príjem z podnikania do aplikácie?


Pri príjmoch zo švajčiarskej živnosti nedokladáte na daňový úrad žiadne potvrdenie. Údaje do aplikácie vyplníte takto:

  • Do riadku Celkový príjem zo zahraničia napíšete súčet všetkých zaplatených faktúr zo Švajčiarska.
  • Riadok Celkové zaplatené dane v zahraničí vyplníte podľa toho, či švajčiarska legislatíva nariaďuje platbu dane (podanie daňového priznania) z výšky zadaného príjmu.
  • Riadky Sociálne poistenie v zahraničí a Zdravotné poistenie v zahraničí vyplníte podľa skutočne zaplatených odvodov.

Na príjem z podnikania vo Švajčiarsku sa v slovenskom daňovom priznaní uplatní metóda zápočtu. To znamená, že zaplatená daň vo Švajčiarsku sa v SR “započíta” a rozdiel sa doplatí na SR.

Spracujte si daňové priznanie v jednoduchej online aplikácii na www.OnlinePriznanie.sk a vyplňte správne zahraničný príjem.

Vyplniť daňové priznanie


Potrebujete daňové priznanie vo Švajčiarsku? Spracujte si ho v aplikácii na www.neotax.eu.

Vyplniť švajčiarske daňové priznanie