(+421) 233 331 023 info@neotax.eu

Podnikám a chystám sa na materskú. Koľko dostane živnostníčka a koľko zamestnankyňa?

13. Október 2018

Budúce mamičky – podnikateľky – sa na materskú musia pripraviť. Zákonné podmienky pre uznanie nároku na materské nájdete v článku Som živnostníčka a chystám sa na materskú. Čo bude s mojím podnikaním? Mám nárok na materskú? Koľko dostanú živnostníčky?

Výška materského nie je daná paušálne. To znamená, že každá budúca mamička dostane materské v inej výške. Základom pre výpočet je totiž denný vymeriavací základ, ktorý sa počíta z príjmov z podnikania. U mamičiek – zamestnankýň sa výška materského odvíja od výšky hrubej mzdy.

Výpočet materského

Pre porovnanie výpočtu materského vychádzajme z 2 príkladov za veľmi podobných podmienok. Kto dostane viac pri rovnakom zárobku? Zamestnankyňa alebo živnostníčka?

Dve budúce mamičky pani Eva a pani Anna sa chystajú na materskú. Pani Eva je zamestnankyňa a pani Anna je živnostníčka. Predpokladajme, že obe porodia v rovnaký deň a od rovnakého dňa majú nárok na materské. Materské sa počíta podľa vzorca (vymeriavací základ 12 mesiacov) / 365 dní. Výsledok vynásobíme 75 % počet dní v mesiaci. Ktorá z nich dostane viac?

Príklad 1:

Pani Eva je zamestnankyňa. Jej hrubý príjem je 1000 eur mesačne. Koľko dostane?

Výšku materského pani Evy vypočítame takto:

  • vymeriavací základ: 1000 eur (hrubá mzda) x 12 mesiacov (za predchádzajúci kalendárny rok) = 12 000 eur
  • denný vymeriavací základ: vymeriavací základ / 365 dní = 12 000/365 = 32,8767 eura
  • materské v mesiaci, ktorý má 31 dní: denný vymeriavací základ x 75 % x 31 dní = 32.8767 x 0.75 x 31 = 764,3832 eura, po zaokrúhlení 764,40 eur
  • materské v mesiace, ktorý má 30 dní: denný vymeriavací základ x 75 % x 30 dní = 32.8767 x 0.75 x 30 = 739,7257 eura, po zaokrúhlení 739,70 eur

Príklad 2: Pani Anna je živnostníčka. Jej mesačný základ dane (príjmy 2500 – paušálne výdavky 60 % 1500) bol 1000 eur za mesiac. Sociálne poistné platila 151.16 eur a zdravotné poistné 63.84 eur mesačne (u oboch zákonných odvodov platila minimum). Koľko dostane?

Výšku materského pani Anny vypočítame takto:

  • vymeriavací základ: 1000 eur (čiastkový základ dane) x 12 mesiacov (za predchádzajúci kalendárny rok) + zaplatené zálohy na zdravotné a sociálne poistenie za rok (151.16 + 63.84) x 12 = 12000 + 2580 = 14580 eur
  • denný vymeriavací základ: vymeriavací základ / 365 dní / koeficient 1.486 = 12 000/365/1.486 = 26.8810 eura
  • materské v mesiaci, ktorý má 31 dní: denný vymeriavací základ x 75 % x 31 dní = 26.8810 x 0.75 x 31 = 624.9832 eura, po zaokrúhlení 625 eur
  • materské v mesiace, ktorý má 30 dní: denný vymeriavací základ x 75 % x 30 dní = 32.8767 x 0.75 x 30 = 604.8225 eura, po zaokrúhlení 604.80 eur.