(+421) 233 331 023 info@neotax.eu

Som živnostníčka a chystám sa na materskú. Čo bude s mojím podnikaním? Mám nárok na materskú?

27. September 2018

Podnikám a rozhodnem sa založiť si rodinu. Čo bude s podnikaním počas materskej? Pozastaviť či zrušiť živnosť? Mám vôbec nárok na mateskú? Tieto otázky vás iste už napadli. Ako to teda funguje?

Má živnostníčka nárok na materskú dávku (materské) v roku 2018?

Treba rozlišovať pojmy materská dovolenka a materské (dávka). Nárok na materskú dovolenku majú iba zamestnankyne, ktoré o materskú dovolenku žiadajú svojho zamestnávateľa. Živnostníčky zamestnávateľa nemajú a teda nemajú o ňu koho požiadať. To znamená, že na ňu ani nemajú nárok. To však ešte neznamená, že nemajú nárok na materskú dávku. Materská dávka je jedna z nemocenských dávok, ktoré vypláca Sociálna poisťovňa z dôvodu tehotenstva alebo starostlivosti o narodené dieťa.

Podmienky nároku na materské: Aby mala matka – živnostníčka nárok na materské, musí byť v deň začatia poberania materského:

  • živnostníčka musí byť nemocensky poistená najmenej 270 dní pred pôrodom v posledných dvoch rokoch
  • nesmie mať dlh na nemocenskom poistení v Sociálnej poisťovni za posledných 5 rokov
  • nemocenské poistenie je zaplatené v správnej výške

Čo sa stane, ak živnostníčka nemá nárok na materské?

Ak nevznikne nárok na materské, vzniká nárok na rodičovský príspevok. Ten vypláca Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Kým materské sa vypláca 6 resp. 8 týždňov pred pôrodom, rodičovský príspevok sa vypláca až od mesiaca, v ktorom sa dieťa narodilo. Výška rodičovského príspevku pre rok 2018 je 214,70 Eur/mesiac pri jednom dieťati, 268,40 Eur pri dvojičkách a 322,10 Eur pri trojičkách.

Ako vybaviť nárok na materské?

  • gynekológ vystaví žiadosť o materské 6-8 týždňov pred očakávaným dňom pôrodu
  • živnostníčka ju doručí Sociálnej poisťovni
  • žiadosť podpíše
  • vyznačí spôsobu výplaty (číslo účtu, poštovou poukážkou)
  • dátum, od ktorého si chce uplatniť nárok na materské

Materské je vyplácané 34 týždňov od vzniku nároku. V prípade, ak je živnostníčka osamelá žena, materské dostane 37 týždňov. Ak porodila 2 a viac detí, jej materské pobeží 43 týždňov.

Aká je výška materského?

Výška materskej dávky je 75 % denného vymeriavacieho základu (DVZ) alebo pravdepodobného vymeriavacieho základu (PDVZ).

Môže živnostníčka ďalej podnikať, keď poberá materské? Ovplyvní podnikanie poberanie dávky?

Matka živnostníčka môže aj pri poberaní materskej dávky naďalej podnikať bez prerušenia či zrušenia živnosti. naďalej podnikať bez obmedzenia.

Čo sa stane s odvodmi do zdravotnej a Sociálnej poisťovne, ak živnostníčka poberá materské?

Za obdobie poberanie materskej je živnostníčka poistencom štátu. To znamená, že zdravotné poistenie platí za ňu štát. Živnostníčka teda zdravotné odvody platiť nemusí. V prípade, že počas poberania materského naďalej podniká, môže, ale nemusí platiť zdravotné odvody. Zdravotná poisťovňa vykoná ročné zúčtovanie zdravotného poistenia, ktorého výsledkom môže byť preplatok alebo nedoplatok (ten vznikne, ak počas materskej podnikala a neplatila preddavky na zdravotné poistenie)

Sociálne poistné platí, rovnako ako pri zdravotnom poistnom, štát. Živnostníčka teda odvody do Sociálnej poisťovne platiť nemusí. Štát platí okrem sociálneho poistenia aj dôchodkové poistenie a poistenie do rezervného fondu. Nemocenské poistenie štát neplatí, lebo v období poberania materského sa toto poistenie platiť nemusí.