(+421) 233 331 023 info@neotax.eu

Ako sa vyznať v odvodoch do poisťovní?

29. September 2018

Živnostníci musia platiť sociálne a zdravotné odvody sami. Za rok 2018 odvedú na odvodoch najmenej 215 eur mesačne, pričom do zdravotnej poisťovne odvedú minimálne 63.84 eura a do Sociálnej poisťovne najmenej 151.16 eura. Naproti vlaňajšku sa odvody zvýšili o 6.84 eura viac.

Kedy sa platia odvody?

Zdravotné poistenie

sa platí odo dňa ohlásenia (začiatku podnikania). Výnimku tvoria živnostníci, ktorí majú súbeh dvoch činností: podnikanie a zamestnanie alebo štúdium alebo dôchodok. Pri súbehu činností za nich zdravotné poistné odvádza buď zamestnávateľ alebo štát a z titulu podnikania si môžu nastaviť zdravotné odvody na nulu. Prvý rok tak poistné neplatia. Ďalší rok podnikania im zdravotná poisťovňa na základe daňového priznania stanoví vymeriavací základ, na základe ktorého vyúčtuje poistné, a to budú musieť doplatiť.


Sociálne poistenie

musia živnostníci platiť až od 1. júla po roku, za ktorý ich príjem z podnikania presiahne 12-násobok 50 % priemernej mesačnej mzdy za rok. To znamená, že pre stanovenie sociálnych odvodov je rozhodujúci príjem za rok 2016. Hranica pre rok 2018 je 5472 eur (priemerná mesačná mzda v roku 2016 bola 912 eur). Ak ste mali príjem z podnikania v roku 2016 vyšší ako 5472 eur, od júla 2018 musíte hradiť sociálne poistné.

Koľko budú živnostníci odvádzať?

Odvody sa platia vždy k 8. dňu v mesiaci na účet zdravotnej a Sociálnej poisťovne. Každý živnostník má vyrubenú inú výšku odvodov. Ich výška závisí od príjmov a tzv. vymeriavacieho základu. Ten vypočítate takto: (základ dane za rok 2016 + zaplatené zdravotné a sociálne poistenie)/ 1.486 (koeficient) = vymeriavací základ. Výsledok zaokrúhlite na eurocenty nadol.

Ročný vymeriavací základ pre zdravotné poistné sa vydelí počtom mesiacov podnikania. Do úvahy sa pritom berie celý mesiac podnikania. To znamená, že keď ste začali podnikať 15. januára, január sa do odvodov nepočíta. Platiť budete až od 1. februára. Do zdravotnej poisťovne odvediete 14 % mesačného vymeriavacieho základu. Ak ste ako živnostník zdravotne postihnutý, zaplatíte na poistnom o polovicu menej, tj. 7 %. Ročný vymeriavací základ pre sociálne poistné je rovnaký ako pri zdravotnom. Rozdiel je v tom, že kým sa u zdravotného poistenia zohľadňujú celé mesiace aktívneho podnikania, sociálne poistné sa vždy vydelí počtom 12 mesiacov.

Maximálny mesačný vymeriavací základ pre platenie sociálnych odvodov SZČO od roku 2018 je 7-násobok priemernej mesačnej mzdy za rok 2016 (7 x 912) je suma 6 384 eur. Maximálna mesačná výška odvodov do Sociálnej poisťovne 2 116,29 eura.

Sociálna poisťovňa zmenu výšky odvodov živnostníkom oznámi.

*Zdroj: Sociálna poisťovňa

Náš e-book je užitočný pomocník nielen pri rozbiehaní podnikania. Prevedie vás založením živnosti, pomôže zorientovať sa v povinnostiach voči úradom, vysvetlí fakturáciu, cenotvorbu a DPH a pomôže so zamestnávaním ľudí. Viac ako 90 strán rád a tipov od skúsenej účtovníčky, príklady z praxe, vzory vyplnených formulárov a veľa ďalšieho. Objednajte na našom webe.


Objednať e-book