(+421) 233 331 023 info@neotax.eu

Podnikám druhý rok. Aké budú rozdiely v podnikaní oproti prvému roku? Zmení sa niečo?

6. Október 2018

V rozhovore s našou senior účtovníčkou Ing. Evou Mihalíkovou sa dozviete, čo vás čaká v druhom roku podnikania. Zmení sa niečo oproti prvému roku? Ako sa zmenia odvody? Čo všetko musíte podať a vykázať?

R: Čo všetko musím urobiť po prvom roku podnikania?

E: Po skončení kalendárneho roka musí živnostník podať daňové priznanie. Nie je rozhodujúce, či podnikal celý rok alebo iba časť roka. 31. 12. sa uzavrie rok a podá sa daňové priznanie. V ňom živnostník prizná výšku príjmu, výšku odvodov do zdravotnej a Sociálnej poisťovne a zaplatí daň. Na základe jeho základu dane zdravotná a Sociálna poisťovňa vypočítajú vymeriavací základ, ktorý slúži k výpočtu výšky odvodov v ďalšom roku.

R: Musím podať zúčtovanie do poisťovní?

E: Nie, poisťovne si agendu vymeriavacích základov riešia samy. Živnostník si podaním daňového priznania splnil povinnosť oznámiť výšku príjmov.

R: Ako často Sociálna poisťovňa určuje výšku poistného? Mení sa poistné v priebehu roka vzhľadom k výške príjmov?

E: Sociálna poisťovňa určuje výšku príjmov raz za rok. Vyrubená výška poistného je platná po celý rok. Podľa výšky príjmov v ďalšom roku poisťovňa opäť prepočíta výšku odvodov. Môže sa teda stať, že v roku 2018 zaplatí živnostník určitú výšku na poistnom, ale budúci rok môže byť táto čiastka nižšia alebo vyššia v závislosti od toho, koľko živnostník zarobil. Ak zarobil viac ako je strop (pozn.: pre rok 2017 to bolo 5472 eur), musí v roku 2018 platiť poistné. Ak zarobil menej, povinnosť na úhradu poistného v roku 2018 nevzniká.

R: Ako sa rieši prípad, keď ako živnostník zarobím v roku 2018 menej ako je 50 % hranica priemernej mesačnej mzdy, zároveň však na základe príjmov z minulého roka mám povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne?

E: Pri nižších príjmoch ako je strop, Sociálna poisťovňa prepočíta po podaní daňového priznania za rok 2018 výšku odvodov. Vzhľadom k nízkym príjmom vyjde nulová odvodová povinnosť. Sociálna poisťovňa zašle živnostníkovi oznámenie o zániká povinnosti platiť sociálne odvody.

R: Ako rieši rovnaký prípad zdravotná poisťovňa?

E: V prípade zdravotnej poisťovne platí, že povinné odvody si živnostník hradí vždy. Výnimku tvoria odvody v prvom roku pri súbehu podnikania a inej činnosti napríklad štúdia alebo zamestnania, kedy zdravotné poistenie hradí štát alebo zamestnávateľ a živnostník si môže určiť výšku odvodov na nulu. Zdravotná poisťovňa po podaní daňového priznania po roku vypočíta výšku odvodov podľa príjmu. Vznikne tak buď preplatok alebo nedoplatok na zdravotnom poistení. V našom príklade teda platí, že hoci živnostník mal nízke príjmy a sociálne poistné v ďalšom roku nebude platiť, zdravotné poistenie bude musieť uhrádzať v minimálnej výške. Vyjde mu úhrada minimálnej čiastky na zdravotné poistenie. Pre rok 2018 je to 64.84 eura. V druhom roku podnikania už úľava na zdravotnom poistení nie je.

R: Ďakujem za rozhovor.