(+421) 233 331 023 info@neotax.eu

Plánujem na čas prestať podnikať. Ako preruším živnosť?

22. September 2018

Máte zákazky iba počas sezóny, plánujete cestovať alebo sa vám naskytla nová zaujímavá pracovná príležitosť? Čo urobiť so svojím podnikaním?

Nemám zákazky, preruším.

Čo urobiť v prípade, že sa vám v podnikaní nedarí? Zákazky máte len počas sezóny (letnej alebo zimnej) a po zvyšok roka je práce ako šafránu. Alebo si poviete, nastal čas vidieť kus sveta. Rozhodnutie ako ďalej s podnikaním je na vás. Poviete si, podám daňové priznanie a vyjde mi nízka daň. Tak prečo prerušiť? Odpoveď nájdete pri najbližšej platbe odvodov. Sú to práve odvody, kvôli ktorým je vhodné živnosť prerušiť, keď sa rozhodnete pre iný druh činnosti než je podnikanie. Na výber máte dve možnosti:

 • živnosť prerušiť
 • živnosť ukončiť

Keď si nie ste istí, či sa k podnikaniu vrátite alebo nie, je lepšie si živnosť prerušiť. Keď sa po čase rozhodnete k podnikaniu vrátiť, výhodnejšie je prerušenie. Nemusíte si živnosť zakladať znova, znova obiehať úrady a znova platiť vstupné poplatky. Keď sa nakoniec rozhodnete biznis zavesiť na klinec, môžete ju zrušiť úplne, keď si budete týmto rozhodnutím úplne istí.

Ako preruším živnosť?

Tam, kde ste živnosť registrovali, tam ju aj prerušíte:

 • Navštívte jednotné kontaktné miesto na okresnom úrade – odbore živnostenského podnikania. Poplatok za prerušenie vás vyjde na 4 eurá. Najprv oznámite prerušenie živnosti živnostenskému úradu. Prerušenie živnosti vás bude stáť 4 eurá.
 • Prerušenie oznámte elektronicky – stačí vám k tomu elektronický podpis. Vyplníte e formulár a zaplatíte poplatok 2 eurá.

Prerušenie živnosti má zákonom vymedzené podmienky. Pozastavenú živnosť môžete obnoviť za:

 • minimálne 6 mesiacov
 • maximálne za 3 roky

Pri prerušení môžete uviesť od kedy sa živnosť preruší. Ak túto kolonku necháte prázdnu, preruší sa nasledujúci pracovný deň. Tiež môžete uviesť do kedy má byť živnosť prerušená. Obnoví sa nasledujúci pracovný deň odo dňa uvedeného v žiadosti. Obnovenie živnosti nemusíte hlásiť úradom, obnovenie prebehne na všetkých úradoch na základe oznámenia o prerušení (a následnom obnovení).

Čo ďalej? Oznamujem niekam prerušenie alebo to kontaktné miesto urobí za mňa?

 • zdravotná poisťovňa – zmenu platiteľa treba nahlásiť do 8 dní ideálne osobne
 • Sociálna poisťovňa – zmenu platiteľa treba nahlásiť do 30 dní – ideálne osobne
 • daňový úrad – treba odovzdať potvrdenie o registrácii. (po obnovení vám daňový úrad vydá nové osvedčenie o registrácii s pôvodným DIČ)

Prerušil som živnosť. Čo bude s mojimi odvodmi?

Sociálne poistné

Odo dňa nadobudnutia platnosti prerušenia živnosti už sociálne poistenie nemusíte platiť. Keďže pre rok 2018 je minimálne mesačne poistné vo výške 151.16 eura, takto ušetrené peniaze vás iste potešia. Nezabudnite na pobočke Sociálnej poisťovne do 30 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti pozastavenia živnosti túto zmenu nahlásiť vyplnením tlačiva Registračný list fyzickej osoby.

Zdravotné poistné

So zdravotným poistením to také jednoduché nebude. Zdravotné poistenie sa totiž platiť musí aj keď nepodnikáte. Čo teda urobiť? Kto za vás zaplatí zdravotné poistné?

 • zamestnávateľ – ak ste sa rozhodli zavesiť živnosť na klinec kvôli novému zamestnaniu, odvody za vás bude odvádzať zamestnávateľ. Vy sa nemusíte starať o ich platbu, zamestnávateľ urobiť všetko za vás.
 • úrad práce – keď živnosť prerušíte, ale zostanete nezamestnaným (dobrovoľne alebo nedobrovoľne), je možnosť nahlásiť sa na úrade práce. V tomto prípade za vás zdravotné odvody hradí úrad práce.
 • samopláca – pokiaľ sa stanete dobrovoľne nezamestnanou osobou (napr. sa rozhodnete cestovať), budete si musieť hradiť odvody do zdravotnej poisťovne sami ako samoplátca Nezabudnite v zdravotnej poisťovni nahlásiť zmenu platiteľa odvodov do 8 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti pozastavenia živnosti.

Bez podania daňového priznania v roku 2019 to nepôjde

Pri podávaní daňového priznanie nie je rozhodujúci počet mesiacov podnikania, ale výška príjmu. Hranica pre podanie daňového priznania v roku 2019 je 50 % nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, ktorá je v roku 2018 vo výške 3 830,02 eur. To znamená, že ak vaše príjmy dosiahli výšku 1915.01 eura, vzniká vám povinnosť podať daňové priznanie bez ohľadu na to, či ste podnikali 1 mesiac alebo 12. Aj bola výška vášho zárobku nižšia, daňové priznanie podávať nemusíte. V prípade, že ste hranicu 1915.01 eura nedosiahli, ale vaše podnikanie zaznamenalo stratu, daňové priznanie musíte podať.

POZOR!

Do príjmov z podnikania sa nezahrňujú príjmy získaním darom, dedením, príjmy s vybranou zrážkovou daňou.


Daňové priznanie si môžete spracovať aj sami v jednoduchej, intuitívnej kalkulačke na www.OnlinePriznanie.sk.