(+421) 233 331 023 info@neotax.eu

Mzdová kalkulačka – čistá mzda

17. September 2018

Nastupujete do zamestnania a chcete vedieť, aká vám bude vychádzať čistá mzda? Využite našu mzdovú kalkulačku.

Čo je to hrubá mzda?

Hrubá mzda je celková suma peňazí za prácu pred zdanením alebo odvedením odvodov. Tento pojem sa používa pri zjednávaní mzdových podmienok pri nástupe do zamestnania, je tiež uvedená v pracovnej zmluve. Pri jednaní o plate je treba myslieť na to, že z hrubej mzdy sa odvádzajú odvody do zdravotnej a sociálnej poisťovne a, samozrejme, dane vo výške 19 %. V prípade, že zarobíte nadštandardne veľa, platí sa tzv. milionárska daň vo výške 25 %. O tieto sa položky sa hrubá mzda poníži. Čiastku hrubej mzdy teda na výplatnej páske neuvidíte.

Čo je to superhrubá mzda?

Superhrubá mzda predstavuje náklady zamestnávateľa na zamestnanca. Zamestnávateľ za zamestnanca platí mzdové náklady vo výške 35, 2 %. Tieto náklady sa pripočítavajú k hrubej mzde a sú teda reálnou cenou práce. Superhrubá mzda nemá vplyv na čistú mzdu zamestnanca.

Čo je to čistá mzda?

Čistá mzda je mzda, ktorú vidíte na výplatnej páske a ktorá je vyplatená na váš bankový účet. Vypočítava sa z hrubej mzdy po odpočítaní odvodov do poisťovní a daní.

Rozdiel medzi hrubou a superhrubou mzdou?

Z hrubej mzdy sa počíta čistá mzda zamestnanca podľa vzorca:

hrubá mzda – odvody do zdravotnej poisťovne 4 % – odvody do Sociálnej poisťovne 9,4 % – daň 19 % (po odpočítaní odpočítateľnej položky na daňovníka) = čistá mzda

Superhrubá mzda predstavuje reálnu cenu práce. Vypočítať si ju môžete podľa vzorca:

hrubá mzda + odvody zamestnávateľa 35.2 % = superhrubá mzda