(+421) 233 331 023 info@neotax.eu

Chystáte sa na materskú? Koľko budete dostávať?

17. September 2018

Chystáte sa na materskú? Aká vám náleží výška materského?

Čo je to vymeriavací základ?

Vymeriavací základ je peňažná suma, ktorá tvorí základ pre výpočet materského. Počíta sa z hrubej mzdy zamestnankyne podľa vzorca:

hrubá mzda * počet mesiacov v kalendárnom roku (12) = ročný vymeriavací základ

ročný vymeriavací základ / počet dní v roku (365) = denný vymeriavací základ

denný vymeriavací základ * 75 % = základ pre výpočet

základ pre výpočet * počet dní v mesiaci = výška materského pre daný mesiac

Pokiaľ máte nárok na materské pre pomernú časť mesiaca, výška materského sa vynásobí počtom dní, za ktoré vám náleží materské (nie je pravidlom, že nárok vzniká vždy za celý mesiac).

Príklad:

Pani Anna má nárok na materské od 25. marca 2018 do 17. Novembra 2018. Ako sa vypočíta materské, keď jej hrubá mzda je 800 eur?

Odpoveď:

800 * 12 = 9600 – ročný vymeriavací základ

9600 / 365 = 26.30 – denný vymeriavací základ

26.30*0.75 = 19.73 – základ pre výpočet

19.73 * 30 = 591.90 (mesiace apríl, jún, september)

19.73 * 31 = 611.63 (mesiace máj, júl. august, október)

19.73 * 7 = 138.11 (mesiac marec)

19.73 * 17 = 335.41 (mesiac november)

Pani Anna dostane celkom 4695.74 eur od 25. 3. do 17. 11. 2018.