(+421) 233 331 023 info@neotax.eu

Nový termín pre podanie daňového priznania za rok 2019

23. September 2020

Minister financií SR Eduard Heger informoval o konci mimoriadnej situácie za účelom podania daňových priznaní za rok 2019. Zároveň je stanovený konečný termín pre podanie daňového priznania.

Zákon o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením COVID-19 č. 67/2020 Z. z. hovorí:

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej aj právnickej osoby sa za zdaňovacie obdobie roku 2019 podáva v lehote do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. V tejto lehote je daňovník povinný daň z príjmov aj zaplatiť. Skončením pandémie bude deň, kedy vláda SR odvolá na území SR mimoriadnu situáciu podľa osobitného predpisu.

Z uvedeného zákona vyplýva, že daňové priznanie je potrebné podať nanajvýš posledný deň v mesiaci, ktorý nasleduje po mesiaci ukončenia pandémie. Parlament schválil novelu zákona "Lex korona", ktorou sa zafixoval termín pre ukončenie mimoriadnej situácie v oblasti daní. Podľa ministra sa tak stane ku dňu 30. 9. 2020. Daňovníkom, ktorí ešte nepodali daňové priznanie, tak pobeží mesiac naviac k podaniu daňového priznania.

Nový termín pre podanie daňového priznania za rok 2019

Termín pre podanie daňového priznania ako pre fyzické, tak aj pre právnické osoby je stanovený na 2. 11. 2020. Keďže posledný deň v mesiaci, v ktorý nasleduje po mesiaci, kedy sa ohlásil koniec pandémie, padne na sobotu, termín pre podanie daňového priznania je posunutý na prvý pracovný deň po tomto termíne, čiže na 2. november.

2. november je tiež dňom, do ktorého treba daň zaplatiť.

Od 3. 11. 2020 už len dodatočné daňové priznanie

Pomýlili ste sa? Od 3. 11. 2020 bude možné podať iba dodatočné daňové priznanie. Opravné priznanie môžete podať iba do 2. 11. 2020!


Ešte ste nepodali daňové priznanie? Spracujte si ho v inteligentnej aplikácii na www.OnlinePriznanie.sk.