(+421) 233 331 023 info@neotax.eu

Vrátenie dane z príjmu nemá vplyv na môj dôchodok v budúcnosti. Aký je rozdiel medzi týmito dvoma platbami?

12. August 2020

Ak ste pracovali v zahraničí, časť svojho príjmu ste vy (alebo váš zamestnávateľ) odviedli ako zálohu na daň daňovému úradu. Túto daň nazývame „daň z príjmu“, pretože sa počíta z vášho hrubého príjmu. Časť daní, ktorú ste zaplatili, môžete vďaka daňovému zákonu pre cudzincov pracujúcich v zahraničí dostať späť ako preplatok.

Daň z príjmu a dôchodkový fond sú dve úplne odlišné platby. V krátkosti si to vysvetlíme:

Prečo môžete získať späť časť dane z príjmu?

Je to preto, že ste na daniach zaplatili viac, ako ste boli povinní platiť. V skutočnosti to zaplatil váš zamestnávateľ a teraz môžete požiadať daňový úrad v zahraničí, aby vám tento preplatok vrátil. K tomu, aby tak daňový úrad mohol urobiť, by ste mali podať daňové priznanie. V krátkosti, žiadne daňové priznanie, žiadne vrátenie preplatku na dani. Je to právny proces, ktorý vykonávajú daňoví špecialisti a ktorý vám pomôže pripraviť a podať daňové priznanie k dani z príjmu v zahraničí.

Prečo by ste nechávali svoje peniaze zahraničnému daňovému úradu?

Okrem dane z príjmu platíte aj poplatky do dôchodkového fondu a zdravotného poistenia.

Ak ste občanom EÚ, poplatky do dôchodkového fondu a zdravotného poistenia NEMÔŽU byť vrátené. To znamená, že ak požiadate daňový úrad o vrátenie časti dane z príjmu, nemá to nič spoločné s vaším dôchodkom. Vrátenie preplatku na dani nebude mať vplyv na váš dôchodok vyplatený v budúcnosti, takže kvôli vráteniu preplatku na dani nedostanete nižší dôchodok.