(+420) 234 261 904 info@neotax.eu

Vrácení daně z příjmu nemá vliv na můj důchod v budoucnosti. Jaký je rozdíl mezi těmito dvěma platbami?

24. listopad 2020

Pokud jste pracovali v zahraničí, část svého příjmu jste vy (nebo váš zaměstnavatel) odvedli jako zálohu na daň daňovému úřadu. Tuto daň nazýváme „daň z příjmu”, protože se počítá z vašeho hrubého příjmu. Část daní, kterou jste zaplatili, můžete díky daňovému zákonu pro cizince pracující v zahraničí dostat zpět jako přeplatek. Daň z příjmu a důchodový fond jsou dvě odlišné platby.

Proč můžeme získat zpět část daně z příjmu?

Důvodem je, že jste na daních zaplatili více, než byla vaše povinnost. Ve skutečnosti to zaplatil váš zaměstnavatel a vy nyní můžete požádat daňový úřad v zahraničí, aby vám tento přeplatek vrátil. K tomu, aby to daňový úřad mohl udělat, musíte podat daňové přiznání. Ve zkratce, žádné daňové přiznání, žádné vrácení přeplatku na dani. Je to právní proces, který vykonávají daňoví specialisté a který vám pomůže připravit a podat daňové přiznání k dani z příjmu v zahraničí.

Proč byste měli nechat vaše peníze zahraničnímu daňovému úřadu?

Kromě daně z příjmu odvádíte také peníze do důchodového fondu a zdravotního pojištění.

Pokud jste občanem EU, peníze odváděné do důchodového fondu a zdravotního pojištění nemohou být vrácené. To znamená, že pokud požádáte daňový úřad o vrácení daně z příjmu, nemá to nic společného s vaším důchodem. Vrácení přeplatku na dani nebude mít vliv na váš důchod vyplacený v budoucnosti, takže kvůli vrácení přeplatku na dani nedostanete nižší důchod.