Vplyv pandémie na odvody SZČO do Sociálnej poisťovne

13. Október 2020

Vznik odvodov, zmenu alebo zánik povinnosti SZČO platiť odvody do Sociálnej poisťovne sa posudzuje k 1. júlu, kedy je daňové priznanie podané do konca marca, prípadne k 1. októbru, ak živnostník požiadal o odklad daňového priznania. V roku 2020 sa však vplyvom pandémie posunul termín pre podanie daňového priznania. Ako sa táto zmena dotkla sociálnych odvodov?

Štandardne sa termín pre vznik, zmenu alebo zánik sociálnych odvodov datuje k 1. júlu v prípade, že je daňové priznanie podané do 31. marca. Pre tých živnostníkov, ktorí požiadali o odklad daňového priznania, je to 3 mesiace od mesiaca podania daňového priznania (zvyčajne 1. október). Keďže oficiálne vláda ukončila pandémiu pre daňové účely v septembri, pričom ukončenie lex corona bolo datované ku dňu 30. septembra 2020. Termín pre podanie daňového priznania tak pripadol na 2. november 2020.

Vplyv pandémie na posúdenie vzniku, zmeny alebo zániku sociálnych odvodov

Vplyvom pandémie mohli nastať dve situácie:

  1. SZČO podala daňové priznanie do 31. marca 2020
  2. SZČO podá daňové priznanie do 2. novembra 2020

SZČO podala daňové priznanie do 31. marca

Keď živnostník podal daňové priznanie do 31. marca 2020, posúdenie vzniku, zmeny alebo zániku sociálnych odvodov pripadlo na 1. júl 2020. Dôležitým faktorom bol príjem živnostníka. Ak príjem za rok 2019 prekročil hranicu 6 078 €, vzniká povinnosť platby odvodov na sociálne poistenie. Ak táto hranica nebola prekročená, nevzniká povinnosť platby odvodov na sociálne poistenie.

SZČO podá daňové priznanie do 2. novembra

Keď živnostník podá daňové priznanie do 2. novembra, termín pre posúdenie vzniku, zániku alebo zmenu odvodov pripadne 3 mesiace od termínu podania daňového priznania, tj. k 1. 2. 2021. Opäť platí, že dôležitým faktorom je príjem živnostníka. Ak príjem za rok 2019 prekročil hranicu 6 078 €**, vzniká povinnosť platby odvodov na sociálne poistenie. Ak táto hranica nebola prekročená, nevzniká povinnosť platby odvodov na sociálne poistenie.

*Poznámka: Oficiálny termín pre podanie daňového priznania je 31. 10. 2020. Ten však pripadne na sobotu, preto je termín predĺžený do prvého pracovného dňa po tomto termíne, tj. do pondelka 2. novembra 2020.

Výšku poistného oznámi Sociálna poisťovňa

Po podaní daňového priznania každá SZČO dostane list od Sociálnej poisťovne o výške mesačných odvodov bez ohľadu na to, či vznikla, zanikla povinnosť platiť odvody alebo sa zmenila výška odvodov, kde je presne určená nová výška odvodov na sociálne poistné. Sociálna poisťovňa bude informovať každého živnostníka maximálne do 22. februára 2021.

Splatnosť odvodov

Odvody na sociálne poistné je potrebné uhradiť vždy do 8. dňa, ktorý nasleduje po mesiaci, za ktorý sa plati. To znamená, že ak živnostník musí hradiť odvody od 1. februára 2021, musí ich zaplatiť maximálne do 8. marca 2021.

Prečítajte si aj článok Vznik, zánik a zmena výšky odvodov na sociálne poistenie SZČO v praxi.