Vznik, zánik a zmena výšky odvodov na sociálne poistenie SZČO v praxi

15. Október 2020

Pandémia nového koronavírusu mala dopad aj na odvody na sociálne poistné pre SZČO. Kedy sa vzniká/zaniká povinnosť platiť odvody a kedy sa zmení výška odvodov?

Vznik povinnosti platiť odvody na sociálne poistné

Povinnosť platiť odvody na sociálne poistné vzniká, ak SZČO mala príjmy viac ako 6 078 € a tieto príjmy prizná v daňovom priznaní za rok 2019 za predpokladu, že SZČO v roku 2019 nebola povinná platiť sociálne odvody.

Zánik povinnosti platiť odvody na sociálne poistné

Zánik povinnosti platiť odvody na poistné nastane, ak SZČO mala príjmy menej ako 6 078 € a tieto príjmy prizná v daňovom priznaní za rok 2019 za predpokladu, že SZČO v roku 2019 bola povinná platiť odvody na sociálne poistné.

Sociálne poistné v praxi

Vznik a zánik povinnosti platiť sociálne poistné si ukážeme na príkladoch:

Príklad 1

Adam je živnostník. Začal podnikať v roku 2019 a preto nemal povinnosť platiť sociálne odvody v roku 2019. Jeho príjem v roku 2019 bol vyšší ako 6 078 €. Daňové priznanie podal 15. 3. 2020. Bude Adam platiť sociálne poistné? V akej výške?

Riešenie

Adamovi vzniká povinnosť platby odvodov na sociálne poistné od 1. júla 2020 vo výške minimálne 167,89 € mesačne. Odvody za júl musí uhradiť do 8. augusta 2020.

Príklad 2

Richard je živnostník. Začal podnikať v roku 2019 a preto nemal povinnosť platiť sociálne odvody v roku 2019. Jeho príjem v roku 2019 bol vyšší ako 6 078 €. Daňové priznanie podá do 2. 11. 2020. Bude Richard platiť sociálne poistné? V akej výške?

Riešenie

Richardovi vzniká povinnosť platby odvodov na sociálne poistné od 1. februára 2021 vo výške 180,99 € mesačne. Odvody za február 2021 musí uhradiť do 8. marca 2021.

Príklad 3

Jozef je živnostník. Začal podnikať v roku 2015 a mal povinnosť platiť sociálne odvody v roku 2019 v minimálnej výške 158.11 €. Jeho príjem v roku 2019 bol nižší ako 6 078 €. Daňové priznanie podal 15. 3. 2020. Bude Jozef platiť naďalej sociálne poistné? V akej výške?

Riešenie

Jozef zarobil za rok 2019 menej ako je limit pre povinnosť platby odvodov. Povinnosť platiť odvody mu zaniká dňom 30. 6. 2020. Od 1. 7. 2020 už nemá povinnosť platby odvodov na sociálne poistné. Poslednú platbu za jún 2020 musí uhradiť do 8. júla 2020.

Príklad 4

Peter je živnostník. Začal podnikať v roku 2015 a mal povinnosť platiť sociálne odvody v roku 2019 v minimálnej výške 158.11 €. Jeho príjem v roku 2019 bol nižší ako 6 078 €. Daňové priznanie podá do 2. 11. 2020. Bude Peter platiť naďalej sociálne poistné? V akej výške?

Riešenie

Peter zarobil za rok 2019 menej ako je limit pre povinnosť platby odvodov. Povinnosť platiť odvody mu zaniká dňom 31.1.2021. Od 1. 2. 2021 už nemá povinnosť platby odvodov na sociálne poistné. Poslednú platbu za január 2021 musí uhradiť do 8. februára 2021.

Prečítajte si aj článok Vplyv pandémie na odvody SZČO do Sociálnej poisťovne.