Prehľad noviniek v daňovom priznaní za rok 2020

4. Január 2021

Rok 2020 bol rokom zmien aj v oblasti daní. Aké zmeny čakajú daňovníkov pri vyplňovaní daňového priznania za rok 2020?

Daňové priznanie

 • 2207,10 € – dôležitá hranica príjmu pri podávaní daňového priznania. Daňové priznanie každý, kto v roku 2020 dosiahol vyšší príjem ako je táto hranica. Ak ste mali nižší príjem, daňové priznanie nemusíte podávať.
 • 4 414,20 € - Nezdaniteľná časť na daňovníka (na rok) pri výpočte preddavkov na daň pri príjme do 19 506,56 €
 • 9 290,84 € mínus ¼ základu dane - Nezdaniteľná časť na daňovníka pri vyššom základe dane ako 19 506,56 €
 • 0 € - Nezdaniteľná časť na daňovníka pri nadštandardnom základe dane nad 37 163,36 €
 • Nezdaniteľná časť na manželku (manžela) :
  • Ak daňovník dosiahne základ dane do 37 163,36 €, tak nezdaniteľná časť na manželku je: 4 035,84 € mínus vlastný príjem manželky (manžela)
  • Ak daňovník dosiahne základ dane vyšší ako 37 163,36 €, tak nezdaniteľná časť na manželku je:
   • 13 326,68 - ¼ základu dane daňovníka, ak manželka (manžel) nedosiahla žiadny vlastný príjem
   • 13 326,68 - [¼ základu dane daňovníka - vlastný príjem manželky (manžela)], ak manželka (manžel) dosiahla vlastný príjem.

Poznámka:

Ak je výsledok rovný alebo nižší ako nula, nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) bude 0,00 €.

Daň z príjmov

 • 19 % daň z príjmov – sadzba dane z príjmov pre fyzické osoby - nepodnikateľov, ktorý nepresiahne 176,8-násobok sumy platného životného minima, to je do 37 163,36 €
 • 25 % daň z príjmov – sadzba dane z príjmov pre fyzické osoby - nepodnikateľov, ktorý presiahne 176,8-násobok sumy platného životného minima, to je viac ako 37 163,36 €
 • 15 % daň z príjmov - sadzba dane z príjmov pre právnické osoby a pre fyzické osoby - podnikateľov, ak ich obrat neprekročí 100 000 €
 • 21 % daň z príjmov - sadzba dane z príjmov pre právnické osoby a pre fyzické osoby podnikateľov, ak ich obrat prekročí hranicu 100 000 €
 • 5000 € - hranica pre platenie preddavkov na daň z príjmov pre živnostníkov

Daňový bonus v roku 2020

 • 22,72 € - mesačne, pokiaľ má dieťa viac ako 6 rokov.
 • 45,44 € - mesačne, pokiaľ má dieťa menej ako 6 rokov. Naposledy máte nárok na vyššiu sadzbu daňového bonusu v mesiaci, v ktorom sa dieťa narodilo. Od nasledujúceho mesiaca máte nárok na nižšiu sadzbu.
 • 3 480 € - to je hranica celoročného príjmu pre priznanie nároku (6-násobok minimálnej mzdy, teda 6 x 580 eur).
 • 290 € – hranica príjmu pre priznanie nároku zamestnancovi mesačne je polovica minimálnej mzdy.

Ešte ste si nestihli spracovať daňové priznanie? Začnite hneď a za pár minút ho máte hotové. Stačí odpovedať na otázky. Počas vyplňovania vidíte priebežný výpočet, takže hneď viete, ako vám vychádza daň. Hotové priznanie vám pripravíme vo formátoch PDF aj XML. Len za 9.90 €. A keď budete chcieť, dokonca ho za vás aj podáme.

Vyplniť priznanie
za rok 2020

Keď nemáte po ruke všetky formuláre potrebné k vyplneniu, daňové priznanie v aplikácii si môžete uložiť. Nájdete ho v osobnom účte v rozpracovaných objednávkach.