(+421) 233 331 023 info@neotax.eu

Minimálne odvody pre SZČO od januára 2021 opäť porastú. Koľko zaplatia živnostníci na odvodoch?

8. Január 2021

Výška odvodov sa mení každoročne v závislosti od toho, ako sa zvyšuje alebo znižuje priemerná mzda na Slovensku. Tá ovplyvňuje aj vymeriavací základ, ktorý sa od 1. januára 2021 zvyšuje na 546 €. Z tejto sumy sa počíta výška odvodov.

Zdravotné poistenie

Zdravotné poistenie je povinné pre každého podnikateľa. Minimum, ktoré musí živnostník zaplatiť na zdravotných odvodoch je od januára 2021 76.44 € mesačne. Maximum u zdravotných odvodov nie je určené. Živnostník so zdravotným handicapom musí zaplatiť polovicu minimálnych riadnych odvodov, čiže 38.22 € mesačne.

Sociálne poistenie

Sociálne poistenie nie je povinné a väčšina podnikateľov si ho prvý rok podnikania neplatí. Základom pre vznik platby záloh na sociálne poistné je výška príjmov z predchádzajúceho daňového obdobia. Vznik odvodov do Sociálnej poisťovne vzniká od júla po marcovom podaní daňového priznania. ČIže ak podnikateľ podá daňové priznanie v marci, vznik záloh na sociálne poistné vznikne od júla. Minimum u sociálnych odvodov, ktoré musí živnostník uhradiť, je 180.99 € mesačne. Maximum je u sociálneho poistenia stanovené na 2 534 €. Povinnosť platiť aspoň minimálne odvody vzniká pri dosiahnutí príjmu 6 078 € za rok 2020.

Úľava od byrokracie

Živnostníci mali do teraz povinnosť nahlasovať Sociálnej poisťovni zmeny (napr. mena, priezviska, trvalého pobytu a zrušenie povolenia na trvalý pobyt alebo povolenia na prechodný pobyt) do ôsmich dní od vzniku zmeny. Od januára 2021 bude Sociálna poisťovňa tieto údaje čerpať z Registra fyzických osôb a živnostník ich nebude musieť nahlasovať.

Táto novinka sa netýka zahraničných podnikateľov. Pre nich zostávajú pravidlá bezo zmeny, tj. platí lehota 8 dní pre nahlásenie zmeny.


Prečítajte si aj článok Vplyv pandémie na odvody SZČO do Sociálnej poisťovne