(+421) 233 331 023 info@neotax.eu

Dane v Belgicku: všetko, čo by ste o nich mali vedieť

31. August 2021

Aké sú najvýznamnejšie dane v Belgicku? Kto ich musí odvádzať?

Dane v Belgicku sú vyberané na dvoch úrovniach - významnejšie dane (daň z príjmu či DPH) sú vyberané štátom, iné dane (napríklad daň z nehnuteľnosti) sú vyberané lokálne. V porovnaní s ostatnými európskymi krajinami Belgicko patrí medzi štáty s vysokou daňovou sadzbou.

Dane z príjmu právnických osôb

Základná sadzba dane z príjmu právnických osôb je v Belgicku 25 %. Malé a stredné podniky dania prvých 100 000 € 20 % sadzbou.

Dane z príjmu fyzických osôb

Dane z príjmu fyzických osôb sú v Belgicku progresívne - s rastúcim príjmom rastie daňová sadzba. Osoby s veľmi nízkymi príjmami odvádzajú daň vo výške 25 %, tí na opačnej strane spektra odvádzajú 50 %. Aj v Belgicku môžete uplatniť zľavy na dani. Medzi možné zľavy patrí napríklad zľava na dieťa a na daňovníka. Niektoré zľavy môžu uplatniť len rezidenti.

Prečítajte si náš článok o daňovej rezidentúre.

Ročný zdaniteľný príjem Daňová sadzba
0 € - 13 540 € 25 %
13 541 € - 23 900 € 40 %
23 901 € - 41 360 € 45 %
nad 41 360 € 50 %

Všetci, ktorí majú v Belgicku príjem, musia podať daňové priznanie.

Pracovali ste v Belgicku? Spracujeme vám daňové priznanie, všetko online.

Odvody na poistenie

Sadzba odvodov, ktoré odvádza zamestnávateľ je 24,77 %. Z hrubej mzdy zamestnanec odvádza ďalších 13,07 %. Platby sa delia na zdravotné poistenie (nemocenské poistenie a poistenie invalidity), poistenie v nezamestnanostidôchodkové poistenie.

Daň z nehnuteľnosti

Ak v Belgicku vlastníte nehnuteľnosť, máte povinnosť každý rok odviesť daň vo výške 1,25 - 2,5 % z ceny nehnuteľnosti. Táto daň sa platí raz ročne. Ak v Belgicku prenajímate nehnuteľnosť, máte povinnosť zdaniť príjmy, ktoré vám z nej plynú. Sadzba sa pohybuje medzi 25 a 30 %.

Daň z pridanej hodnoty

DPH sa odvádza v Belgicku z predaných výrobkov a služieb. Základná sadzba je 21 %, na niektoré periodiká a recyklované výrobky sa vzťahuje sadzba 0 %. Na produkty dennej potreby, ako je voda či potraviny, sa vzťahuje sadzba 6 %. Zo sociálnych a reštauračných služieb sa odvádza daň vo výške 12 %. Malé podniky s obratom nepresahujúcim 25 000 € nemusia odvádzať DPH.

Chcem pomôcť s daňami v Belgicku