(+421) 233 331 023 info@neotax.eu

Ako na dane, ak žijete na Slovensku a prenajímate nehnuteľnosť vo Veľkej Británii?

8. November 2023

Slovákov čoraz viac láka kúpa nehnuteľností vo Veľkej Británii často cez sprostredkovateľskú realitnú agentúru. Ako spracovať daňové priznanie sa dozviete v článku.

Určenie rezidentstva


Prvým krokom je určenie rezidentúry vo Veľkej Británii. Z toho následne plynú povinnosti voči HMRC (HM Revenue and Customs - britský daňový úrad). Ak v Anglicku nemáte bydlisko, iba tu prenajímate nehnuteľnosť a príjmy máte z inej krajiny, pravdepodobne ste v Anglicku považovaný za nerezidenta. Ak si nie ste istý ohľadom určenia rezidentúry, požiadajte o konzultáciu k určeniu rezidentúry.


Kto má povinnosť podať daňové priznanie vo Veľkej Británii?


Každý prenajímateľ nehnuteľnosti - nerezident - je povinný podať daňové priznanie po skončení daňového roka, ak príjem z prenájmu presiahne čiastku 1 000 £ ročne (britský daňový rok trvá od 6. apríla do 5. apríla nasledujúceho roka). Ak ste rezidentom Veľkej Británie, pravidlá pre podanie daňového priznania sa líšia. Aj s takouto situáciou vám radi pomôžeme.

Z praxe je známe, že HMRC zasiela prenajímateľom - nerezidentom viac listov s informáciou o povinnosti podania priznania a rovnako s opačnou informáciou.

Chcem sa poradiť o povinnosti
podania daňového priznania


Ako je to s platením daní prostredníctvom letting agenta?


Letting agent je osoba alebo firma, ktorá sa špecializuje na správu prenájmu nehnuteľností. Jej hlavnou úlohou je spájať majiteľov nehnuteľností (prenajímatelia) s potenciálnymi nájomníkmi a zaisťovať, aby celý proces prenájmu prebiehal hladko a v súlade s platnými zákonmi a predpismi.

Letting agenti môžu byť pre majiteľov nehnuteľností veľmi užitoční, najmä ak majú niekoľko nehnuteľností k prenájmu a nemajú čas alebo zručnosti na správu prenájmu sami. Agenti väčšinou účtujú províziu alebo poplatok za svoje služby účtu. Zároveň sa postarajú o odvádzanie daní.

Prečítajte si aj:

Rezident v zahraničí

Čo znamená pojem rezident v zahraničí? Rezident je daňovník s neobmedzenou daňovou povinnosťou.

Rezident v zahraničí


Celý proces funguje na princípe, že letting agent, ktorého si sami vyberiete, zrazí mesačne 20 % daň z nájomného. Zrazenú daň odvedie britskému daňovému úradu HMRC každý štvrťrok.

Mesačný poplatok za správu nehnuteľnosti závisí od regiónu a na službách, ktoré od agenta požadujete. Napríklad za komplexnú správu nehnuteľnosti si agenti účtujú od 7 % z mesačného nájomného. V Londýne môže poplatok dosiahnuť až 15 %.

  • Výhody využitia letting agenta - prenajímateľ nemá starosti so správou nehnuteľnosti.
  • Nevýhody využitia letting agenta - prenajímateľ platí letting agentovi poplatky a nemá možnosť uplatnenia odpočítateľných položiek v daňovom priznaní. V konečnom dôsledku tak môže zaplatiť na daniach viac, ako keby si ho prenajímateľ podal sám.

Podajte daňové priznanie a uplatnite si všetky daňové odpočty. Nerezidenti tu dania iba príjem dosiahnutý vo Veľkej Británii, nie príjem z inej krajiny.


Spôsob a termín podania daňového priznania


Prenajímatelia - nerezidenti sú povinní podať daňové priznanie:

  • v papierovej forme: do 31. októbra,
  • v elektronickej forme: do 31. januára.

Za nepodanie alebo neskoré podanie daňového priznania hrozí prenajímateľovi pokuta.

Odpočítateľné položky


Odpočítateľné položky znižujú základ dane a tým konečnú daňovú povinnosť. Medzi odpočítateľné položky, ktoré je možné uplatniť v daňovom priznaní, patria:

  • úroky z hypotéky,
  • poistné,
  • miestne poplatky,
  • náklady na výdavky a opravy bytu,
  • poplatky a provízie realitným agentom.

Sadzby dane z príjmu z prenájmu nehnuteľnosti pre rok 2023


Sadzby dane závisia na výške príjmu nasledovne:

Príjem Sadzba dane
0 až 12 570 £ 0 %
12 571 £ až 50 270 £ 20 %
50 271 £ až 125 140 £ 40 %
viac ako 125 140 £ 45 %


Ako je to s daňovým priznaním v Slovenskej republike?


Rezident Slovenska je povinný uviesť príjem z prenájmu britskej nehnuteľnosti aj v slovenskom daňovom priznaní.

Radi vám pomôžeme s podaním daňového priznania na Slovensku aj vo Veľkej Británii.

Kontaktujte nás