Jak zaplatit daň z příjmu?

Jak zaplatit daň z příjmu?

Daň z příjmů musí být vždy uhrazena do stejného data, jako je lhůta pro podání daňového přiznání.

Zaplacená částka tedy musí být nejpozději téhož dne připsána na účet finančního úřadu.

Existuje více způsobů, jak uhradit daň:

  • bezplatnou Poštovní poukázkou A – doklad V/DS (tzv. daňovou složenkou) pro placení v hotovosti
  • převodem z účtu formou internetového bankovnictví
  • v pokladni finančního úřadu

Jak zaplatit daň bankovním převodem?

Úplný tvar čísla bankovního účtu se skládá z předčíslí, z matrikové části a z kódu banky. Předčíslí bankovního účtu určuje druh daně. Pro platbu daně z příjmu fyzických osob se použije předčíslí 721. Každý finanční úřad má vlastní specifické číslo účtu, jak můžete vidět v následující tabulce ve sloupci matrika. Kód banky se neliší (kód 0710).

Zdroj: Finanční správa

A co variabilní a konstantní symbol?

Jako variabilní symbol použijete své rodné číslo. V případě, že jste OSVČ, použijete své DIČ (daňové identifikační číslo). Vždy pište bez lomítka. Konstantní symbol uvedete 1148.

Příklad:

Adam je živnostník a pochází ze Zlína. Má povinnost zaplatit daň z příjmu FO. Na jaké číslo účtu poukáže částku z daňového přiznání?

Odpověď:

Předčíslí bankovního účtu k dani z příjmu FO je 721, matriková část pro Zlínský kraj je 47620661 a kód banky je 0710. Číslo účtu bude tedy ve formátu: 721-47620661/0710. Uvede variabilní symbol své DIČ a konstantní symbol 1148.


Daňové přiznání k dani z příjmu si zpracujete v naší jednoduché chytré kalkulačce na OnlinePřiznání.cz.

Předchozí Příspěvek Další Příspěvek

Děkujeme za zprávu. Brzy se vám ozveme.