Postup určení rezidenství

4. březen 2020

Výpočet výše daně se může lišit podle toho, jestli je v dané zemi poplatník rezidentem.

Určení státu, ve kterém je poplatník rezidentem je závislé na zhodnocení kriterií uvedených ve smlouvě o zamezení dvojího zdanění mezi konkrétními zeměmi, které přichází v úvahu u daného poplatníka.

Smlouvy o zamezení dvojího zdanění mezi sebou uzavřela většina států světa. Smlouvy o zamezení dvojího zdanění se mohou v detailech lišit, např. zdanění příjmů lodníků, zaměstnanců v letecké dopravě, osvobození studentů, zdanění občanů USA (i bývalých).

Jednoduché je určení rezidenství v případě, že poplatník žije po celý rok s rodinou, případně i sám (pokud blízkou rodinu, která je na něm závislá nemá), ve stálém bytě v jedné zemi, a v této zemi je taky po celý rok zaměstnán. Pak je v této zemi taky rezidentem. Případně, pokud se v průběhu roku přestěhuje do jiné země i s rodinou, případně sám, a v první zemi už nemá stálý byt on, ani rodina, ani nějaké užší hospodářské zájmy, je rezidentem v obou zemích po odpovídající část roku před a po přestěhování.

V ostatních případech je určení rezidenství složitější a doporučujeme konzultaci s naším daňovým poradcem.