(+420) 234 261 904 info@neotax.eu

Změny v daňovém přiznání za daňový rok 2019

11. březen 2020

Termín pro podání daňového přiznání za rok 2019 se blíží. Jaké změny nastaly oproti loňskému roku?

Daňové přiznání z příjmů fyzických osob je letos nutné odevzdat do 1. 4. 2020. Tento termín je i důležitý pro platbu daně. To znamená, že peníze musí být připsané na účtu finančního úřadu.

I letos platí 5 denní toleranční doba pro opozdilce, kteří mohou odevzdat formulář daňového přiznání do 5 pracovních dnů bez sankce. Do 4 pracovních dnů po řádném termínu pak daň mohou uhradit bez sankce.

Jak podat daňové přiznání?

Daňové přiznání lze podat:

  • osobně na podatelně finančního úřadu
  • poštou - rozhodující je datum na razítku pošty
  • elektronicky - je povinné pro poplatníky s datovou schránkou

Finanční správa myslí i na opozdilce Pokud si podání daňového přiznání necháváte na poslední chvíli, finanční úřady vychází občanům vstříc prodloužením úředních hodin pro veřejnost v termínech:

  • 23.3. - 31.3. 8:00 - 17:00
  • 1.4. 8:00 - 18:00

Finanční správa i letos během března poskytne občanům poradenství v oblasti daní a umožní podání i v místech, kde finanční úřad nesídlí. Do vybraných obcí vyšle své pracovníky, aby si lidé mohli svoje daňové přiznání podat i “vzdáleně” a nemuseli tak cestovat na finanční úřad. Data výjezdů a kontaktní místa naleznete ZDE.

Změny pro daňový rok 2019

  • školkovné - se zvýšilo na max. 13 350 Kč. Nárok na slevu musíte doložit potvrzením ze školky.
  • daňový bonus na dítě - nárok vzniká při překročení příjmů ze zaměstnání nebo podnikání 80 100 Kč
  • solidární daň - přirážka pro příjmy ze zaměstnání nebo podnikání, které překročili hranici 1 569 552 Kč

Vyšší minimální zálohy pro OSVČ

Pro OSVČ se opět zvyšují zálohy na zdravotní a sociální pojištění. Výše záloh souvisí s podáním přehledu. Jaké jsou změny ve výši záloh?

  • záloha na zdravotní pojištění - nová výše záloh je platná již od ledna 2020. Tu je nutné uhradit do 8.2.2020. Pokud to OSVČ nestihne, zdravotní pojišťovna si bude účtovat penále. Nová výše minimální zálohy na zdravotní pojištění je 2352 Kč. Výše zálohy může být vyšší, pokud OSVČ měla vyšší příjmy a vyšší záloha jí vyjde v přehledu pro zdravotní pojišťovnu.
  • záloha na sociální pojištění - pokud OSVČ pokračuje ve výdělečné činnosti, musí novou výši záloh hradit až od měsíce, ve kterém podá přehled o příjmech a výdajích. Pokud OSVČ začíná podnikat od začátku roku nebo v průběhu roku, musí platit novou výši minimálních záloh od počátku činnosti. Nová výše minimálních záloh je *2544 Kč. Pro vedlejší činnost je to záloha ve výši 1018 Kč. Splatnost záloh na sociální pojištění je do konce měsíce, na který se vztahují.

Vypracujte si daňové přiznání v chytré aplikaci na OnlinePřiznání.cz, která zohledňuje veškeré legislativní změny. Včetně přehledů pro OSVČ.