(+420) 234 261 904 info@neotax.eu

Není školka jako školka, aneb jak ušetřit na dani

11. únor 2019

Školkovné, neboli slevu na dani za umístění dítěte v předškolním zařízení je možné využívat již od roku 2014 a je její princip je poměrně jednoduchý.

Zaplacené školkovné je možné přímo odečíst od vypočtené daně z příjmů a získat jej tak zpět ve formě daňového přeplatku v rámci ročního zúčtování nebo daňového přiznání. Takovéto finanční částky, které lze přímo odečíst od vypočtené daně pak označujeme jako slevu na dani.

Zaplatíme-li tedy na školkovné například 6 000 korun ročně, lze tuto částku při splnění několika základních podmínek odečíst od daně z příjmů. Základní povinností je prokázat, že váš potomek v uplynulém zdaňovacím období navštěvoval školku či jiné předškolní zařízení a dále pak doložit, že výdaje na školkovné byly skutečně zaplaceny. K těmto účelům poslouží potvrzení od provozovatele předškolního zařízení.

Dále je nutné mít na paměti, že slevu na školkovné může uplatňovat pouze jeden z vyživujících rodičů. Od daně lze odečítat pouze výdaje související s úhradou školkovného. Tedy pouze poplatky hrazené v souvislosti s umístěním dítěte ve školce či obdobném zařízení, nikoliv však výdaje zaplacené za dopravu, stravné, výlety apod.

Od roku 2018 můžete ušetřit až 12 200Kč za jedno dítě.

Stanovená je také maximální hranice, do které lze školkovné odčítat. Méně příjemnou novinkou je zpřísnění definice předškolního zařízení. Zpozornět je nutné hlavně u zájmových a vzdělávacích kroužků, jeslí pro děti do jednoho roku, příležitostného hlídaní či domácích školek, které nesplňují definici zákona. V tomto případě není možné uplatňovat zaplacené školkovné jako slevu na dani. Pro uplatnění slevy není naopak podstatné, zda se jedná o zařízení soukromé, státní či firemní. Doporučujeme informovat se přímo ve vaší školce, zda splňuje či nesplňuje definici předškolního zařízení, a pak už si jenom pohlídat potvrzení pro daňové přiznání.

Daňové přiznání si můžete zpracovat i sami v jednoduché, intuitivní kalkulačce na OnlinePřiznání.cz.