(+420) 234 261 904 info@neotax.eu

Chci si snížit daně pomocí odpočtů za rok 2018

13. únor 2019

Ale jak to udělám? Pro koho jsou vlastně odpočty určeny?

Pro každého jako úleva na dani

Každý, kdo platí daně, má nárok na odečet 2.070 korun měsíčně, tj. 24.840 Kč ročně z vypočtené daně. Tato sleva na dani vám zaručuje, že nebudete platit žádné daně při výdělcích do cca 10.000 Kč měsíčně. Slevu mohou uplatnit i pracující důchodci a důchodci s příjmem z pronájmu.

Pro plátce hypoték nebo půjček na bydlení

V případě, že platíte hypotéku na bydlení nebo splácíte úvěr ze stavebního spoření, kterým kryjete přestavbu bydlení nebo rekonstrukci, máte možnost si uhrazené úroky odečíst od základu daně. Úhrnná částka úroků, o které se snižuje základ daně ze všech úvěrů poplatníků v téže domácnosti, nesmí překročit 300.000 Kč.

Příklad: Jako manželé máte uzavřenou smlouvu o hypotečním úvěru. V příslušném zdaňovacím období zaplatíte na úrocích 160.000 Kč. Horní hranice 300.000 Kč je dodržena. Jsou zde 3 možnosti, jak uplatnit úroky: manžel si nechá uplatnit úroky své ženy nebo si manželka nechá uplatnit úroky svého manžela, či si to rozdělí “fifty fifty” – každý z nich uplatní polovinu, tedy 80.000 Kč.

Pro plátce penzijního připojištění nebo doplňkového penzijního spoření

Můžete si odečíst ty části měsíčních příspěvků, jež v jednotlivých měsících kalendářního roku přesáhnou maximální výši příspěvku, od kterého náleží maximální státní příspěvek tj. částku 1.000 Kč. Maximálně však 24.000 Kč za obě tyto formy spoření na důchod. Pokud chcete využívat výhod doplňkového penzijního spoření nebo penzijního připojištění naplno, měli byste místo dosavadních 2.000 Kč platit účastnický příspěvek ve výši 3.000 Kč měsíčně, tj. 36.000 Kč ročně. Pro uplatnění odpočtu budete potřebovat potvrzení o zaplacených částkách, které penzijní fondy (společnosti) samy posílají.

Příklad: Platíte si měsíčně 1.500 Kč na penzijním připojištění. Každý měsíc tedy přesáhnete maximální výši příspěvku, od kterého náleží maximální státní příspěvek o 500 Kč, a tak si můžete snížit svůj daňový základ o 6.000 Kč (500 Kč x 12 = 6.000 Kč). Odpočet u penzijního pojištění se počítá stejně.

Pro plátce kapitálového životního pojištění

V rámci státní podpory pro životní pojištění máte možnost odečíst si od základu daně až 24.000 Kč. Předpokladem je, že si platíte životní pojištění alespoň na dobu 5 let s tím, že v době ukončení smlouvy vám musí být minimálně 60 let. Pro uplatnění odpočtu potřebujete potvrzení o zaplaceném pojištění od banky spravující vaše pojištění.

Příklad: Platíte si životní pojištění ve výši 750 Kč měsíčně, tj. 9.000 Kč ročně. Od základu daně si tedy můžete odečíst 9.000 Kč. Pokud platíte více než 24.000 Kč, odečíst si můžete jen 24.000 Kč. Daňový odpočet snižuje základ daně, ne přímo daňovou povinnost. Na dani ušetříte 15 % z odpočtu (tj. 1.350 Kč při placení 9.000 Kč ročně a maximálně 3.600 Kč při placení 24.000 Kč a více ročně).

Pro rodiče s dětmi

V případě, že se staráte o nezaopatřené nezletilé dítě do věku 18 let nebo o zletilého studujícího potomka do věku 26 let (28 let při studiu prezenčního doktorandského studia) nebo o dítě dlouhodobě nemocné/po úrazu, máte nárok na slevu z daně:

  • 15 204 Kč ročně (1267 Kč měsíčně) na jedno dítě
  • 19 404 Kč ročně (1617 Kč měsíčně) na druhé dítě
  • 24 204 Kč ročně (2017 Kč měsíčně) na třetí a každé další dítě.

V případě dítěte s průkazkou ZTP/P je to pak dvojnásobek. Pouze jeden z manželů může uplatnit tuto slevu.

Příklad: Staráte se o nezaopatřené dítě. Bez slevy platíte 1500 Kč měsíčně na dani při superhrubém příjmu 10000 Kč měsíčně. Při uplatnění slevy zaplatíte jen 383 Kč na dani (pokud uvažujeme i slevu na poplatníka, tak byste od státu získali 1117 Kč jako daňový bonus – neboť daňové zvýhodnění na dítě je jediná sleva, která může jít “do mínusu”). Pokud slevu neuplatnil váš zaměstnavatel, máte možnost přeplatek získat od finančního úřadu.

V případě, že jednomu z rodičů vznikne nárok na daňový bonus (dostane se po odečtení všech slev z daní do mínusu v částce od 100 Kč až do 60300 Kč), může si tento bonus nárokovat pouze v případě, že jeho roční příjem se rovná minimálně šestinásobku minimální mzdy (= 66000 Kč).

Rodič si také může uplatnit slevu na školku, tzv. školkovné. Odečíst si můžete výdaje na školku až do výše 11000 Kč ročně za každé dítě.

Pro dárce krve

Jako dárce krve (příp. plazmy nebo krevních destiček) máte možnost uplatnit odpočet ve výši 3.000 Kč z vašich příjmů za každé darování. Podmínkou pro uplatnění úlevy na dani je hodnota všech darů: součet hodnoty je minimálně 2 % z vašeho daňového základu anebo min. 1.000 Kč. Pro uplatnění potřebujete potvrzení o darování krve, které vám vystaví pracovníci odběru krve.

Příklad: Měli jste zdanitelné příjmy za rok ve výši 30.000 Kč. Za normálních okolností by vám byla vypočtena daň z této částky ve výši 15 %, tj. 4.500 Kč. V průběhu roku jste byli 2x darovat krev. Při uplatnění odpočtu za dvě darování krve vám bude daň vypočtena jen ze základu 24.000 Kč, čímž ušetříte na dani 900 Kč (pokud neuvažujeme slevu na poplatníka).

Pro studenty

V případě, že jste studentem do 26 let věku nebo studentem doktorandského studia do věku 28 let, máte nárok na uplatnění slevy z daně ve výši 335 Kč měsíčně. Tato možnost se týká pouze měsíců, pro které máte platné potvrzení o studiu a jste oficiálně studentem. Pokud splňuje podmínky jen po část roku, uplatníte 1/12 částky za každý kalendářní měsíc, na jehož počátku jsou podmínky splněny.

Příklad: Na brigádě jste zaměstnán/a na dohodu o provedení činnosti. Standardně vám zaměstnavatel strhává zálohovou daň ve výši 15 % z hrubé mzdy. Pokud máte hrubou mzdu 5.000 Kč měsíčně, na dani je odvedeno 750 Kč. V případě, že uplatníte slevu za studenta, zaplatíte jen 415 Kč. Spolu se slevou na poplatníka potom neodvádíte daň žádnou (viz bod 1). Jestliže slevu neuplatnil zaměstnavatel, máte možnost ji získat od finančního úřadu na konci roku.

Za manžela/manželku bez příjmu

V případě, že příjem vašeho manžela/manželky nepřesáhl částku 68.000 Kč za rok, máte možnost si odečíst 24.840 Kč jako slevu na dani. Je-li manželka/manžel držitelem průkazu ZTP/P, zvyšuje se částka 24.480 Kč na dvojnásobek. Do vlastního příjmu manželky/manžela se nezahrnují dávky sociální podpory.

Pro zdravotně postižené

Pro invaliditu prvního a druhého stupně má poplatník nárok na základní slevu ve výši 2.520 Kč. Rozšířenou slevu 5.040 Kč může uplatnit v případě invalidity třetího stupně a pro držitele průkazu ZTP/P je sleva ve výši 16.140 Kč ročně. Poplatníci splňující podmínky jen část roku, můžou uplatnit 1/12 z uvedené částky za každý měsíc.

Další odpočty

Dále si můžete z daní odečíst různé kurzy, další vzdělávání a školení (až 10.000 Kč), finanční dary a příspěvky na dobročinné účely, ale také členské příspěvky odborům (až 3.000 Kč).


Daňové přiznání si můžete zpracovat i sami v jednoduché, intuitivní kalkulačce na www.onlinepriznani.cz.