Jak požádat o snížení záloh na zdravotní pojištění?

17. červen 2018

Podnikatelé mají povinnost v průběhu roku hradit zálohy na zdravotní pojištění. Výše záloh pro rok 2018 je vypočtená na základě podaného Přehledu o příjmech a výdajích a skutečného výdělku za rok 2017.

Pokud máte v roce 2018 povinnost platit zálohy vyšší než 2 024 korun, můžete požádat o jejich snížení. Pojďte se s námi podívat, kdy máte na snížení záloh nárok a co pro to musíte udělat?

Jak snížit zálohy na zdravotní pojištění?

Obecně platí, že částka záloh na zdravotní pojištění je pro všechny podnikatele závazná a není možné ji libovolně měnit. Protože je ale s podnikáním spojeno určité riziko a výše zisku v jednotlivých letech může poměrně kolísat, mají podnikatelé možnost požádat svou zdravotní pojišťovnu o snížení záloh na zdravotní pojištění. Musí ale splnit základní podmínku. Zisk od začátku kalendářního roku musí klesnout oproti předchozímu roku alespoň o jednu třetinu a tento pokles musí trvat nejméně po dobu 3 měsíců.

Příklad:Adamovi se v roce 2017 mimořádně dařilo a kromě běžných zakázek se mu povedlo zrealizovat i zakázku za 1 milion korun. Díky zvýšeným příjmům v roce 2017 musí Adam nově platit poměrně vysoké zálohy na zdravotní pojištění. Protože v roce 2018 Adam dosahuje obvyklých příjmů a výdajů (měsíční příjmy 100 000 korun, měsíční výdaje 60 000 korun) a nepředpokládá, že by do konce roku došlo k nějaké významné změně, zvažuje o podání žádosti o snížení záloh na zdravotní pojištění. Má Adam na snížení záloh ze zákona nárok?

Adam má nárok na snížení záloh na zdravotní pojištění. Jeho aktuální příjmy za rok 2018 jsou 500 000 korun (100 000 5 měsíců) a výdaje 300 000 korun (60 000 5 měsíců). Průměrný měsíční zisk je 40 000 korun. Podle podaného Přehledu příjmů a výdajů za rok 2017 Adam dosáhl příjmů 2 200 000 korun a výdajů 720 000 korun. Jeho průměrný měsíční zisk za rok 2017 byl 123 333,33 korun. Porovnáme-li průměrný měsíční zisk za rok 2018 s jeho průměrným měsíčním ziskem za rok 2017, vidíme, že došlo k požadovanému poklesu alespoň o 1/3 (tedy více než 33 %). Protože od začátku roku 2018 uběhlo více než 3 měsíce, Adam může požádat svou zdravotní pojišťovnu o snížení záloh pro rok 2018, a to pomocí předepsaného formuláře „Žádost o snížení zálohy na pojistné pro OSVČ“.

Koho se snížení záloh nejčastěji týká?

Možnost snížení záloh na zdravotní pojištění využívají hlavně podnikatelé, pro je typické meziroční kolísání zisku, dále pak podnikatelé, kterým se v uplynulém roce v podnikání mimořádně dařilo a povedlo se jim dosáhnout vyšších příjmů než je pro ně typické, ale také podnikatele, kteří se potýkají s propadem svého podnikání a jejichž příjmy rapidně klesají.

Kde můžu získat potřebný formulář pro snížení záloh?

Formulář na snížení záloh na pojistné pro OSVČ je možné získat na pobočkách zdravotních pojišťoven anebo na jejich internetových stránkách.

Budu kromě vyplněného formuláře ještě něco potřebovat?

Pro snížení záloh stačí vyplnit pouze uvedený formulář. Aktuální výši příjmů a výdajů není potřeba samostatně dokládat. Součástí formuláře je totiž prohlášení o pravdivosti uvedených údajů, které svým podpisem stvrzuji.

Existuje nějaká hranice, pod kterou zálohy nelze snížit?

Pokud je podnikání vaším hlavním zdrojem příjmu, je možné snížit zálohy maximálně na částku 2 024 korun. Právě tato částka představuje v roce 2018 zákonem stanovené minimální zálohy na zdravotní pojištění, které je nutné platit i v případě, že je podnikání ztrátové.

Pro podnikatele, kteří mají podnikání jako vedlejší zdroj příjmu (maminky-podnikatelky na rodičovské dovolené, studenti-podnikatelé apod.) může být záloha snížena až na nulu.

Kdy nemůžeme o snížení záloh na zdravotní pojištění žádat?

Žádost o snížení zálohy může podnikatel podat nejdříve po uplynutí tří měsíců kalendářního roku. Prvním měsícem, kdy je tedy možné o snížení záloh žádat je duben. Snížená záloha na zdravotní pojištění je platná do podání Přehledu na zdravotní pojištění za rok 2018.

Přijdu o zaplacené peníze, pokud si o snížení záloh nepožádám?

V případě, že v roce 2018 dosáhnete nižších příjmů než v loňském roce a nepožádáte si o snížení záloh, o své peníze v žádném případě nepřijdete. Na zdravotním pojištění vám vznikne přeplatek, který bude vyčíslen v Přehledu za rok 2018. Tento přeplatek vám bude vrácen nebo bude použit na úhradu záloh na rok 2019.