Datová schránka a její využití

13. červen 2018

Ať už jste právnická osoba, podnikatel nebo jen nepodnikající fyzická osoba, tak věřte, že vám datová schránka může ulehčit život v podobě podávání veškerých dokumentů pro orgány veřejné správy.

Spuštěním datové schránky došlo k výrazné časové i finanční úspoře a celkově to usnadnilo systém komunikace orgánů veřejné správy a ostatních subjektů.

Foto: @MZV

Co je datová schránka?


Datová schránka je online nástroj určen k doručování dokumentů mezi orgány veřejné správy (správní úřady, soudy, ministerstva) na jedné straně a fyzickými a právnickými osobami na straně druhé. Od roku 2010 je též určena i pro komunikaci fyzických a právnických osob mezi sebou. Zjednodušeně můžeme říci, že datovou schránku můžeme přirovnat k doporučené zásilce. Na stejném principu funguje i systém indikace doručení zásilky – zásilka je považována za doručenou okamžikem přihlášení do schránky nebo po 10 dnech od doručení.

Pro koho je datová schránka vhodná?


Datová schránka je především určena a dle zákona automaticky zřizována podnikajícím fyzickým osobám, právnickým osobám, advokátům, daňovým poradcům a insolvenčním správcům, a to bezprostředně po zapsání do příslušné evidence (např. do obchodního rejstříku). O zřízení datové schránky si však mohou zažádat i nepodnikající fyzické osoby.

Zřízení povinné, ale taktéž dobrovolné datové schránky je zcela zdarma. Její správa spadá pod Ministerstvo vnitra ČR. Provozovatelem tohoto informačního systému je Česká pošta.

Zřízení datové schránky


Právnické osoby musí mít datovou schránku zřízenou ze zákona (účinného od 1. 7. 2009), je jim automaticky založena ihned po zápisu do evidence. Poštou jim pak následně přijdou přihlašovací údaje. Fyzické osoby, které si chtějí zřídit datovou schránku mohu tak učinit na pobočkách Czech Point nebo elektronicky na podatelně MV ČR (k elektronickému zřízení je však nutný elektronický podpis).

Výhody datové schránky


  • online přístup, k dokumentům se dostanete kdykoliv, stačí k tomu přístup k internetu,
  • časová úspora – nemusíte stát frontu na pobočce české pošty,
  • finanční úspora – za zasílání dokumentů přes datovou schránku nic nehradíte.