Daňoví mafiáni: Toshihide Iguchi a ztráta

8. červen 2018

Vlastní nešikovností se dostal do problémů, do ztráty. V bance to znamená problém, a proto svůj čin zatajil. Podařilo se mu to a dokonce ho povýšili.

Pojďme si představit blíže Toshihide Iguchiho. Nebo jak nešikovnost může přerůst do neoprávněných obchodů.

Kdo byl Toshihide Iguchi?

Pocházel z japonského města Kobe, odkud se v roce 1970 přestěhoval do USA. Po studiích pracoval v Daiwa Bank v New Yorku v oddělení péče o cenné papíry. Od roku 1980 se stal správcem portfolia.

Hra na kočku a myš

3 roky po nástupu ztratil 70 000 dolarů na obchodování s Federal Reserve. Tuto ztrátu potřeboval skrýt, aby si udržel důvěryhodnost a svou práci. Pokračoval v obchodování a snažil se dohnat zpět ztrátu, ale štěstí mu nepřálo. Ztráta se stále navyšovala. Z Iguchiho oddělení úschovy cenných papírů se stalo největší oddělení pobočky Daiwa. Toto oddělení představovalo více než 50% zisků pobočky. Na jedné straně řídil rostoucí oddělení, na druhé straně dělal stále více a více finančních operací, aby dohnal svoji ztrátu, která se stále navyšovala.

V roce 1989 udělal obchod na amerických státních dluhopisech, na kterých ztratil 350 milionů dolarů. Hned po provalení události přišel na Daiwa audit, aby prozkoumal obchod s dluhopisy, ale audit nic nenašel. O dva roky později se středisko centrálních depozitářů cenných papírů přesunulo do Světového finančního centra v New Yorku a Iguchiho jmenovali za výkonného víceprezidenta newyorské pobočky. V roce 1993 se uskutečnila kontrola ze strany orgánů kvůli falešnosti banky, protože Daiwa přiznala svou falešnost. Trik s cennými papíry a dluhopisy v hodnotě 1 miliardy dolarů nikdo neodhalil a Daiwa dostala pouze formální pokárání.

Odhalení

Ztráta 1 miliardy dolarů v Iguchi vyvolala strach z odhalení. Napsal list prezidentovi Daiwa bank v Japonsku, v němž podrobně vysvětlil svůj skutek, co se vyskytlo v předmětných obchodech, které provedl za posledních 12 let. Utajování ztráty argumentoval tím, že chtěl chránit svou pověst a nechtěl přijít o práci. Ten strach byl spouštěčem pro jeho následné neoprávněné obchody. Prezident mu odpověděl a doporučoval mu utajovat ztrátu dál. Daiwa bank o 2 týdny později oznámila ztrátu svému nadřízenému regulačnímu orgánu – ministerstvu financí. Ministerstvo rozhodlo prodloužit zveřejnění o další dva měsíce, protože v té době měli zveřejnit i selhání dvou jiných bank. Daiwa předložila Iguchiho list s přiznáním bez jeho vědomí. Policie ho zatkla v jeho doma v New Jersey. Jeho dopis byl klíčovým důkazem, proto neměl jinou možnost, než se přiznat. Japonsko utrpělo nejhorší finanční krizi od Velké hospodářské krize po výbuchu ekonomické bubliny 80 let.

Vězení

Odsoudili ho v roce 1997 na 4 roky vězení. Trest si odseděl ve vězeňském táboře v Allenwoodě. Ve vězení se sešla samá lepší společnost. Iguchi se spřátelil se zakládajícím členem árijská bratrstva, mafiánským bossem a vůdcem Hamásu. Napsal zde dvě knihy v japonštině. Propustili ho předčasně v roce 1999.

Přesedlal na nový obor

Od roku 2000 žil v Gruzii, kde se věnoval psaní knih. Napsal jich několik a některé se staly bestsellerem. V roce 2007 se po 37 letech vrátil do své vlasti, do Japonska. Pracuje v oblasti výuky cizích jazyků, vyvíjí digitální řešení pro řečnickou praxi. Psaní se stalo jeho chlebíčkem, pokračuje v něm nadále.