(+420) 234 261 904 info@neotax.eu

Faktura – nedílná součást podnikání.

12. listopad 2018

K podnikání neodmyslitelně patří pojmy jako faktura, plátce nebo neplátce DPH, zálohová nebo proforma faktura. Během provozování podnikatelské činnosti se pro vás stanou denní rutinou.

Jak se vyznat ve fakturách?

Faktura je jednoduše řečeno účetní doklad, který vystavuje podnikatel spotřebiteli. Pro spotřebitele slouží jako záruční list, pro podnikatele je důležitou součástí účetnictví. Faktura musí obsahovat náležitosti, podle nichž je identifikovatelná podle zákona o účetnictví a obchodního zákoníku. Mezi náležitosti faktury patří:

  • slovní a číselné označení faktury (např. Faktura č. 256/2018) – na základě jejího označení je snadno dohledatelná
  • označení účastníků koupě a prodeje (odběratele a dodavatele)
  • údaj o ceně za měrnou jednotku a vyjádření množství
  • datum vystavení
  • datum splatnosti – obvykle 14 dnů ode dne data vystavení
  • podpis osoby odpovědné za vyhotovení faktury a razítko
  • označení účtů, na kterých se účetní případ zaúčtuje v účetních jednotkách účtujících v soustavě podvojného účetnictví
  • IČO
  • označení plátce případně neplátce DPH

Pokud je podnikatel plátcem DPH, musí na faktuře uvést navíc i základ daně pro každou sazbu daně, jednotkovou cenu bez daně a slevy a rabaty, pokud nejsou obsaženy v jednotkové ceně. Řečeno lidskou řečí, na faktuře se objeví položka s názvem výrobku například v hodnotě 100 Kč, při kterém musí být uvedena sazba daně (např. 21%), cena bez daně – tj. bez DPH (79 Kč), výška DPH v korunách (21 Kč) a cena s DPH (100 Kč).

Proforma faktura

je dokument, který se nezařazuje do účetnictví. Slouží jako náhled před skutečnou fakturou. Obsahuje stejné náležitosti jako faktura s tím rozdílem, že na ní musí být viditelně označeno, že neslouží jako účetní doklad. Proforma faktura nemá vliv na daň. Slouží jako podklad k rozhodnutí uzavření obchodu. Neslouží jako daňový doklad a ani se nezařazuje do účetnictví.

Zálohová faktura

můžeme ji označit za tzv. předfakturu. Slouží jako doklad složení zálohy na zboží nebo službu. V řádné faktuře musí být záloha uvedena a odečtena z výsledné ceny. Zálohová faktura není účetním ani daňovým dokladem. Pro tyto účely se využívá řádná faktura, v níž je záloha zohledněna.

Jak vystavit fakturu?

Legislativa neuvádí, jak má faktura vypadat. Uvádí pouze náležitosti, které musí obsahovat. Zda se podnikatel rozhodne pro software na vystavování faktur nebo bude faktury vystavovat ručně pomocí kancelářského programu, je čistě na jeho technických možnostech. Na trhu je k dispozici několik druhů softwarů, stačí si jen vybrat.

Nezapomeňte však vystavit fakturu každému odběrateli. Jednak je to jeho daňový a záruční doklad, podnikatelům však slouží pro účetní účely. Na základě uhrazených faktur si spočítáte své příjmy, které uvádíte do daňového přiznání.