Dividendy ze zahraničí: vysvětlení 15% a 23% daně

25. duben 2024

Jak se lze vyhnout zdanění dividend ze zahraničí 23% sazbou? Kdy se použije sazba 15 %? Jak funguje samostatný základ daně?

Dividendy, které vám vyplácejí zahraniční společnosti je nutné je vždy uvést ve vašem daňovém přiznání. Zdanění příjmu z dividend v České republice se řídí zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Konkrétně se jedná o paragraf § 8. Příjem a tedy i dividendy se obvykle daní sazbou 15 %. Pokud však váš základ daně převyšoval v letech 2021 - 2023 48násobek průměrné mzdy, pak základ daně, který přesáhl danou hranici, byl zdaněn 23% sazbou.

RokPrůměrná mzda48násobek průměrné mzdy
202340 324 Kč1 935 552 Kč
202238 911 Kč1 867 728 Kč

V tabulce výše tedy můžete vidět, že v roce 2023 se zdanění se sazbou 23 % dotklo těch, jejichž základ daně byl vyšší než 1 935 552 Kč.

V roce 2024 došlo ke snížení hranice, od které se aplikuje 23% sazba, a to na 36násobek průměrné mzdy.

RokPrůměrná mzda48násobek průměrné mzdy
202443 967 Kč1 582 812 Kč

Uvedený základ daně je součtem jednotlivých dílčích základů daně § 6 až § 10, tedy i příjmů z nájmu, kapitálového majetku a ostatních příjmů, po snížení o případné položky snižující základ daně.

Samostatný základ daně


V roce 2021 se znovu zavedl samostatný základ daně pro některé příjmy z kapitálového majetku fyzických osob, díky kterému mohou fyzické osoby zahrnout dividendy ze zahraničí do samostatného základu daně a zdanit je sazbou 15 %. To se může vyplatit v případě, že základ daně překročí hranici pro zdanění 23 %.

V takovém případě výši dividend ze zahraničí uvede do přílohy č. 4: Výpočet daně ze samostatného základu daně podle § 16a zákona.

Potřebujete poradit se zdaněním vašich investic? Sjednejte si konzultaci s naší daňovou poradkyní.

Chci si domluvit konzultaci


Kam tedy uvést dividendy ze zahraničí?


Záleží na vaší celkové situaci. Máte sami možnost si vybrat, jak chcete daný příjem zdanit. Buď je uvedete na samostatný řádek 38 (o postupu jsme psali v článku Zdanění dividend: Jak se uvádí v daňovém přiznání české a zahraniční akcie) a nebo do samostatného základu daně.


Jaká varianta zdanění dividend je pro mě nejvýhodnější?


Pro jiné případy nemusí být zahrnutí kapitálového příjmu do samostatného základu daně výhodné. Při nižších celkových příjmech může být uplatnění příjmu z dividend na řádku 38 daňového přiznání výhodnější, protože se uplatní odčitatelné položky ze základu daně, daňová zvýhodnění a slevy na dani.

Pokud se dividendy zahrnou do samostatného základu daně, může přijít o možnost všechny zmíněné výhody uplatnit. Stejně tak může přijít o možnost si uplatnit daňovou ztrátu z podnikání či z pronájmu proti kapitálovým příjmům a daný příjem nezdanit.

Při rozhodování, jak chcete zdanit dividendy je tedy důležité brát v úvahu vaší celkovou situaci, nejen příjmy z dividend, ale i vaše další typy příjmů. Nezapomeňte, že také můžete uplatnit snížení české daně o daň, kterou jste v zahraničí již zaplatiti (více se o zápočtu daně placené v zahraničí dočtete v článku o dividendách). Toto snížení však můžete provést pouze do výše, která je stanovena v dohodě o zamezení dvojího zdanění.

Přečtěte si také

Zdanění dividend: Jak se uvádí v daňovém přiznání české a zahraniční akcie

Investování se v čase vysoké inflace stává trendem i v ČR. Češi své úspory investují i do akcií, z nichž jsou vypláceny dividendy. Jak je to se zdaněním akcií?

Zdanění dividend: Jak se uvádí v daňovém přiznání české a zahraniční akcie


Příklad č. 1

Pan Dividenda měl v roce 2022 celkový příjem 2 000 000 Kč. Ze zaměstnání obdržel 1 600 000 Kč a 400 000 Kč z dividend v zahraničí (bez sražené daně v zahraničí).

V takovém případě bude jeho část příjmu 1 867 728 Kč zdaněna 15% sazbou a zbytek příjmů ve výši 132 272 Kč bude zdaněn 23% sazbou.

Řešení 1: Zahraniční dividendy nezahrneme do samostatného základu daně

PoložkaČástka
Příjem ze závislé činnosti1 600 000 Kč
Příjem z kapitálových příjmů (§ 8)400 000 Kč
Základ daně2 000 000 Kč
Daň (15 %)280 160 Kč
Daň (23 %)30 423 Kč
Sleva na poplatníka30 840 Kč
Daňová povinnost279 742 Kč
Daň ze samostatného základu daně (15 %)-
Celková daňová povinnost279 742 Kč

Řešení 2: Zahraniční dividendy zahrneme do samostatného základu daně

PoložkaČástka
Příjem ze závislé činnosti1 600 000 Kč
Příjem z kapitálových příjmů (§ 8)0 Kč
Základ daně1 600 000 Kč
Samostatný základ daně pro zdanění 15 %400 000 Kč
Daň (15 %)240 000 Kč
Daň (23 %)-
Sleva na poplatníka30 840 Kč
Daňová povinnost209 160 Kč
Daň ze samostatného základu daně (15 %)60 000 Kč
Celková daňová povinnost269 160 Kč

Pan Dividenda by tedy zaplatil daň z příjmu o 10 582 Kč nižší, pokud by se rozhodl pro řešení 2, kdy by příjem z dividend zahrnul do samostatného základu daně.

Příklad, kde už počítáme s 23% sazbou pro rok 2024 (tedy od 1 582 812 Kč) a slevami na děti a dalšími odpočty:

Příklad č. 2

Pan Kapitál měl v roce 2024 příjem ze zaměstnání 660 000 Kč a příjmy z dividend 999 000 Kč.

K tomu uplatňuje úroky z hypotéky (60 000 Kč), slevu na manželku a má dvě děti.

Řešení 1: Zahraniční dividendy nezahrneme do samostatného základu daně

PoložkaČástka
Mzda (příjmy)660 000 Kč
Výdaje0 Kč
Příjem z dividend999 000 Kč
Daňový základ1 659 000 Kč
Úroky z hypotéky (odečte si 60 000 Kč ze základu)60 000 Kč
Ke zdanění1 599 000 Kč
Daň 23 %3723 Kč
Daň 15 %237 422 Kč
Daň241 145 Kč
Sleva na poplatníka30 840 Kč
Sleva na manželku24 840 Kč
Daň185 465 Kč
Daňové zvýhodnění (má dvě děti)37 524 Kč
Celkem výsledek147 941 Kč

Řešení 2: Zahraniční dividendy zahrneme do samostatného základu daně

PoložkaČástka
Mzda (příjmy)660 000 Kč
Výdaje0 Kč
Příjem z dividend990 000 Kč
Daňový základ660 000 Kč
Úroky z hypotéky (odečte si 60 000 Kč ze základu)60 000 Kč
Ke zdanění600 000 Kč
Daň 15 %90 000 Kč
Sleva na poplatníka30 840 Kč
Sleva na manželku24 840 Kč
Daň ze základu daně34 320 Kč
Daňové zvýhodnění na děti37 524 Kč
Daňový bonus3 204 Kč
Samostatný základ daně990 000 Kč
Daň ze samostatného základu daně148 500 Kč
Daňový bonus3 204 Kč
Nedoplatek na dani145 296 Kč

Pan Kapitál by tedy zaplatil daň z příjmu o 2 645 Kč nižší, pokud by se rozhodl pro řešení č. 2, kdy by příjem z dividend zahrnul do samostatného základu daně.

Příklad č. 3

Pan Podnikavý měl v roce 2024 příjmy z podnikání 1 260 000 Kč (používá výdajový paušál 60 %) a příjmy z dividend 1 200 000 Kč. K tomu uplatňuje úroky z hypotéky (60 000 Kč), slevu na manželku a má dvě děti.

Řešení 1: Zahraniční dividendy nezahrneme do samostatného základu daně

PoložkaČástka
Příjmy1 260 000 Kč
Výdaje (60 %)756 000 Kč
Základ daně504 000 Kč
Příjem z dividend1 200 000 Kč
Daňový základ1 704 000 Kč
Úroky z hypotéky (odečte si 60 000 Kč ze základu)60 000 Kč
Ke zdanění1 644 000 Kč
Daň 23 %14 073 Kč
Daň 15 %237 422 Kč
Daň251 495 Kč
Sleva na poplatníka30 840 Kč
Sleva na manželku24 840 Kč
Daň195 815 Kč
Daňové zvýhodnění (má dvě děti)37 524 Kč
Celkem výsledek nedoplatek na dani158 291 Kč

Řešení 2: Zahraniční dividendy zahrneme do samostatného základu daně

Samostatný základ daněOSVČ
Příjmy1 260 000 Kč
Výdaje (60 %)756 000 Kč
Příjem z dividend1 200 000 Kč
Daňový základ504 000 Kč
Úroky z hypotéky (odečte si 60 000 Kč ze základu)60 000 Kč
Ke zdanění444 000 Kč
Daň 15 %66 600 Kč
Sleva na poplatníka30 840 Kč
Sleva na manželku24 840 Kč
Daň ze základu daně10 920 Kč
Daňový bonus37 524 Kč
Samostatný základ daně1 200 000 Kč
Daň ze samostatného základu daně180 000 Kč
Daň celkem190 920 Kč
Daňové zvýhodnění37 524 Kč
Nedoplatek153 396 Kč

Pan Podnikavý by tedy zaplatil daň z příjmu o 4 895 Kč nižší, pokud by se rozhodl pro řešení č. 2, kdy by příjem z dividend zahrnul do samostatného základu daně.

Pokud chcete poradit se zdaněním dividend ze zahraničí, neváhejte se na nás obrátit. Naše daňová poradkyně je vám k dispozici.

Chci si domluvit konzultaci