(+420) 234 261 904 info@neotax.eu

Dividendy ze zahraničí: vysvětlení 15% a 23% daně

11. září 2023

Jak se lze vyhnout zdanění dividend ze zahraničí 23% sazbou? Kdy se použije sazba 15 %?

Dividendy, které vám vyplácejí zahraniční společnosti je nutné je vždy uvést ve vašem daňovém přiznání. Zdanění příjmu z dividend v České republice se řídí zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Konkrétně se jedná o paragraf § 8. Příjem a tedy i dividendy se obvykle daní sazbou 15 %. Pokud však váš základ daně převyšuje 48násobek průměrné mzdy, pak základ daně, který přesáhne danou hranici, bude zdaněn 23% sazbou.

Rok Průměrná mzda 48násobek průměrné mzdy
2023 40 324 Kč 1 935 552 Kč
2022 38 911 Kč 1 867 728 Kč

V tabulce výše tedy můžete vidět, že v roce 2023 se zdanění se sazbou 23 % dotkne těch, jejichž základ daně bude vyšší než 1 935 552 Kč. Uvedený základ daně je součtem jednotlivých dílčích základů daně § 6 až § 10, tedy i příjmů z nájmu, kapitálového majetku a ostatních příjmů, po snížení o případné položky snižující základ daně. S nimi pro zjednodušení neuvažujeme.

Příklad:
Pan Dividenda měl v roce 2022 celkový příjem 2 000 000 Kč. Ze zaměstnání obdržel 1 600 000 Kč a 400 000 Kč z dividend v zahraničí (bez sražené daně v zahraničí).

V takovém případě bude jeho část příjmu 1 867 728 Kč zdaněna 15% sazbou a zbytek příjmů ve výši 132 272 Kč bude zdaněn 23% sazbou.


Samostatný základ daně


V roce 2021 se znovu zavedl samostatný základ daně pro některé příjmy z kapitálového majetku fyzických osob, díky kterému mohou fyzické osoby zahrnout dividendy ze zahraničí do samostatného základu daně a zdanit je sazbou 15 %. To se může vyplatit v případě, že základ daně překročí hranici pro zdanění 23 %.

V takovém případě výši dividend ze zahraničí uvede do přílohy č. 4: Výpočet daně ze samostatného základu daně podle § 16a zákona.

Potřebujete poradit se zdaněním vašich investic? Sjednejte si konzultaci s naší daňovou poradkyní.

Chci si domluvit konzultaci


Kam tedy uvést dividendy ze zahraničí?


Záleží na vaší celkové situaci. Máte sami možnost si vybrat, jak chcete daný příjem zdanit. Buď je uvedete na samostatný řádek 38 (o postupu jsme psali v článku Zdanění dividend: Jak se uvádí v daňovém přiznání české a zahraniční akcie) a nebo do samostatného základu daně.

Přečtěte si také

Zdanění dividend: Jak se uvádí v daňovém přiznání české a zahraniční akcie

Investování se v čase vysoké inflace stává trendem i v ČR. Češi své úspory investují i do akcií, z nichž jsou vypláceny dividendy. Jak je to se zdaněním akcií?

Zdanění dividend: Jak se uvádí v daňovém přiznání české a zahraniční akcie


Vraťme se k panu Dividendovi.

Pan Dividenda měl v roce 2022 celkový příjem 2 000 000 Kč. Ze zaměstnání obdržel 1 600 00 Kč a 400 00 Kč z dividend v zahraničí (bez sražené daně v zahraničí).

Řešení 1: Zahraniční dividendy nezahrneme do samostatného základu daně

Položka Částka
Příjem ze závislé činnosti 1 600 000 Kč
Příjem z kapitálových příjmů (§ 8) 400 000 Kč
Základ daně 2 000 000 Kč
Daň (15 %) 280 160 Kč
Daň (23 %) 30 423 Kč
Sleva na poplatníka 30 840 Kč
Daňová povinnost 279 742 Kč
Daň ze samostatného základu daně (15 %) -
Celková daňová povinnost 279 742 Kč

Řešení 2: Zahraniční dividendy zahrneme do samostatného základu daně

Položka Částka
Příjem ze závislé činnosti 1 600 000 Kč
Příjem z kapitálových příjmů (§ 8) 0 Kč
Základ daně 1 600 000 Kč
Samostatný základ daně pro zdanění 15 % 400 000 Kč
Daň (15 %) 240 000 Kč
Daň (23 %) -
Sleva na poplatníka 30 840 Kč
Daňová povinnost 209 160 Kč
Daň ze samostatného základu daně (15 %) 60 000 Kč
Celková daňová povinnost 269 160 Kč

Pan Dividenda by tedy zaplatil daň z příjmu o 10 582 Kč nižší, pokud by se rozhodl pro řešení 2, kdy by příjem z dividend zahrnul do samostatného základu daně.

Jaká varianta zdanění dividend je pro mě nejvýhodnější?


Pro jiné případy nemusí být zahrnutí kapitálového příjmu do samostatného základu daně výhodné. Při nižších celkových příjmech může být uplatnění příjmu z dividend na řádku 38 dańového přiznání výhodnější, protože se uplatní odčitatelné položky ze základu daně, daňová zvýhodnění a slevy na dani.

Pokud se dividendy zahrnou do samostatného základu daně, může přijít o možnost všechny zmíněné výhody uplatnit. Stejně tak může přijít o možnost si uplatnit daňovou ztrátu z podnikání či z pronájmu proti kapitálovým příjmům a daný příjem nezdanit.

Při rozhodování, jak chcete zdanit dividendy je tedy důležité brát v úvahu vaší celkovou situaci, nejen příjmy z dividend, ale i vaše další typy příjmů. Nezapomeňte, že také můžete uplatnit snížení české daně o daň, kterou jste v zahraničí již zaplatiti (více se o zápočtu daně placené v zahraničí dočtete v článku o dividendách). Toto snížení však můžete provést pouze do výše, která je stanovena v dohodě o zamezení dvojího zdanění.

Pokud chcete poradit se zdaněním dividend ze zahraničí, neváhejte se na nás obrátit. Naše daňová poradkyně je vám k dispozici.

Chci si domluvit konzultaci