Príjem zo zahraničia v slovenskom daňovom priznaní: Holandsko

Príjem zo zahraničia v slovenskom daňovo...

Krajina veterných mlynov a tulipánov je obľúbenou pracovnou destináciou mnohých Slovákov. Pracujú tu najmä v priemysle, cestovnom ruchu, gastronómii a v ďalších odvetviach. Svoj príjem dostávajú v eurách, príjem teda nemusia prepočítavať.

V Holandsku môžu mať Slováci dva druhy príjmov:

 • zo zamestnania/dohody
 • z podnikania

Ako zaniesť príjem zo zamestnania/dohody do aplikácie?

Príjem zo zamestnania potvrdzuje holandský formulár Jaaropgaaf, ktorý tvorí aj povinnú prílohu k daňovému priznaniu.

 • Do riadku Celkový príjem zo zahraničia napíšete čiastku uvedenú vo formulári Jaaropgaaf v riadku 1 s názvom Loon voor de loonbelasting.
 • Riadky Celkové zaplatené dane v zahraničí a sociálne poistenie sa musia vypočítať z jaaropgaafu z riadku 2 s názvom Ingeuouden loonbelasting. Je dôležité zaradiť príjem z riadku 1 do správnej daňovej sadzby. Pre rok 2020 sú sadzby nasledovné:
Zdaniteľný príjem od Zdaniteľný príjem do Dane Odvody Celkom
0 € 34 712 9.70 % 27.65 % 37.35 %
34 713 € 68 507 € 37.35 % 0 % 37.35 %
68 508 € a viac 49.50 % 0 % 49.50 %

Sumu daní a odvodov vypočítame takto:

 • percentuálna sadzba dane z tabuľky x 100/celková sadzba = koeficient pre daň

 • percentuálna sadzba odvodov z tabuľky x 100/celková sadzba = koeficient pre poistné

 • koeficient pre daň/ 100 x riadok č. 2 Jaaropgaafu = zaplatená daň v zahraničí

 • koeficient pre odvody/ 100 x riadok č. 2 Jaaropgaafu = zaplatené sociálne a zdravotné poistné v zahraničí

 • zaplatená daň v zahraničí + zaplatené sociálne a zdravotné odvody = riadku č. 2 Jaaropgaafu

 • Vypočítanú hodnotu uveďte do aplikácie v riadku Zaplatené dane v zahraničí

 • Vypočítanú hodnotu uveďte do aplikácie v riadku Zaplatené sociálne poistné v zahraničí

 • Do riadku zaplatené zdravotné poistné v zahraničí uveďte 0.

Na príjem zo zamestnania v Holandsku sa v slovenskom daňovom priznaní uplatní metóda zápočtu na základe zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia. Podľa §45 ods. 3 písmeno c Zákona o dani z príjmov sa však na príjem zo zamestnania v aplikácii použije metóda vyňatia, pretože je pre daňovníka výhodnejšia a zákon takúto výnimku umožňuje.

Ako zaniesť príjem z podnikania do aplikácie?

Pri príjmoch z holandskej živnosti nedokladáte na daňový úrad žiadne potvrdenie. Údaje do aplikácie vyplníte takto:

 • Do riadku Celkový príjem zo zahraničia napíšete súčet všetkých zaplatených faktúr z Holandska.
 • Riadok Celkové zaplatené dane v zahraničí vyplníte podľa toho, či holandská legislatíva nariaďuje platbu dane (podanie daňového priznania) z výšky zadaného príjmu.
 • Riadky Sociálne poistenie v zahraničí a Zdravotné poistenie v zahraničí vyplníte podľa skutočne zaplatených odvodov.

Na príjem z podnikania v Holandska sa v slovenskom daňovom priznaní uplatní metóda zápočtu. To znamená, že zaplatená daň v Holandsku sa v SR “započíta” a rozdiel sa doplatí na SR.


Spracujte si daňové priznanie na www.OnlinePriznanie.sk a vyplňte správne zahraničný príjem.

Vyplniť priznanie

Potrebujete daňové priznanie v Holandska? Spracujte si ho v aplikácii na www.neotax.eu.

Vyplniť holandské
daňové priznanie

Sledujte nás aj na Facebooku a už vám žiadna novinka neutečie.

Predchádzajúci článok Ďalší článok

Ďakujeme za správu. Čoskoro sa vám ozveme.