Prehľad noviniek v daňovom priznaní za rok 2020

Rok 2020 bol rokom zmien aj v oblasti daní. Aké zmeny čakajú daňovníkov pri vyplňovaní daňového priznania za rok 2020?

Daňové priznanie

 • 2207,10 € – dôležitá hranica príjmu pri podávaní daňového priznania. Daňové priznanie každý, kto v roku 2020 dosiahol vyšší príjem ako je táto hranica. Ak ste mali nižší príjem, daňové priznanie nemusíte podávať.
 • 4 414,20 € - Nezdaniteľná časť na daňovníka (na rok) pri výpočte preddavkov na daň pri príjme do 19 506,56 €
 • 9 290,84 € mínus ¼ základu dane - Nezdaniteľná časť na daňovníka pri vyššom základe dane ako 19 506,56 €
 • 0 € - Nezdaniteľná časť na daňovníka pri nadštandardnom základe dane nad 37 163,36 €
 • Nezdaniteľná časť na manželku (manžela) :
  • Ak daňovník dosiahne základ dane do 37 163,36 €, tak nezdaniteľná časť na manželku je: 4 035,84 € mínus vlastný príjem manželky (manžela)
  • Ak daňovník dosiahne základ dane vyšší ako 37 163,36 €, tak nezdaniteľná časť na manželku je:
   • 13 326,68 - ¼ základu dane daňovníka, ak manželka (manžel) nedosiahla žiadny vlastný príjem
   • 13 326,68 - [¼ základu dane daňovníka - vlastný príjem manželky (manžela)], ak manželka (manžel) dosiahla vlastný príjem.

Poznámka:

Ak je výsledok rovný alebo nižší ako nula, nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) bude 0,00 €.

Daň z príjmov

 • 19 % daň z príjmov – sadzba dane z príjmov pre fyzické osoby - nepodnikateľov, ktorý nepresiahne 176,8-násobok sumy platného životného minima, to je do 37 163,36 €
 • 25 % daň z príjmov – sadzba dane z príjmov pre fyzické osoby - nepodnikateľov, ktorý presiahne 176,8-násobok sumy platného životného minima, to je viac ako 37 163,36 €
 • 15 % daň z príjmov - sadzba dane z príjmov pre právnické osoby a pre fyzické osoby - podnikateľov, ak ich obrat neprekročí 100 000 €
 • 21 % daň z príjmov - sadzba dane z príjmov pre právnické osoby a pre fyzické osoby podnikateľov, ak ich obrat prekročí hranicu 100 000 €
 • 5000 € - hranica pre platenie preddavkov na daň z príjmov pre živnostníkov

Daňový bonus v roku 2020

 • 22,72 € - mesačne, pokiaľ má dieťa viac ako 6 rokov.
 • 45,44 € - mesačne, pokiaľ má dieťa menej ako 6 rokov. Naposledy máte nárok na vyššiu sadzbu daňového bonusu v mesiaci, v ktorom sa dieťa narodilo. Od nasledujúceho mesiaca máte nárok na nižšiu sadzbu.
 • 3 480 € - to je hranica celoročného príjmu pre priznanie nároku (6-násobok minimálnej mzdy, teda 6 x 580 eur).
 • 290 € – hranica príjmu pre priznanie nároku zamestnancovi mesačne je polovica minimálnej mzdy.

Predchádzajúci článok Ďalší článok