9 krokov k podaniu opravného daňového priznania. Pre fyzické aj právnické osoby.

Opravné daňové priznanie sa podáva v prípade, že daňovník v riadnom daňovom priznaní nevyplnil niektorý relevantný údaj, nesprávne opísal údaje z potvrdení, ktoré sú súčasťou daňového priznania, alebo daňový úrad odhalil chybu v riadnom daňovom priznaní. Opravu daňového priznania urobí ešte v termíne tj. do 30. 9. 2020.

Opravné priznanie sa mimoriadne kvôli koronakríze môže podať do 30. 9. Po 30. 9. nie je možné podať opravné priznanie. Všetky zmeny v daňovom priznaní po tomto termíne sa musia podať v dodatočnom daňovom priznaní.

Ako postupovať pri vyplňovaní opravného daňového priznania?

1. základ je spracovať si v aplikácii riadne daňové priznanie s e-podaním
2. napísať e-mail na podpora@onlinepriznanie.sk  s požiadavkou o e-podanie opravného priznania. Formulár k opravnému priznaniu sa odomkne.
3. v kroku 1 prekliknúť tlačidlo z riadneho na opravné

4. opraviť chyby a preklepy v aplikácii
5. v kroku 3 kliknúť na tlačidlo DOKONČIŤ
6. zaplatiť administratívny poplatok 5 €
7. v PDF súbore s daňovým priznaním sa zaškrtne pole opravné priznanie

8. napísať na e-mail podpory požiadavku na opravné e-podanie
 9. podanie opravného daňového priznania elektronicky

Opravné daňové priznanie si spracujete jednoducho v našej online aplikácii na OnlinePriznanie.sk.

Predchádzajúci článok Ďalší článok