8 krokov k podaniu dodatočného daňového priznania. Pre fyzické aj právnické osoby.

Dodatočné daňové priznanie sa podáva v prípade, že daňovník v riadnom daňovom priznaní nevyplnil niektorý relevantný údaj, nesprávne opísal údaje z potvrdení, ktoré sú súčasťou daňového priznania, alebo daňový úrad odhalil chybu v riadnom daňovom priznaní a opravu daňového priznania urobí po termíne tj. po 31.7.2020.

Dodatočné priznanie sa podáva po termíne, tj. od 1.8.2020.

Ako postupovať pri vyplňovaní dodatočného daňového priznania?

1. základ je spracovať si v aplikácii riadne daňové priznanie s e-podaním
 2. napísať e-mail na podpora@onlinepriznanie.sk  s požiadavkou o e-podanie dodatočného priznania. Formulár k dodatočnému priznaniu sa odomkne.
3. opraviť chyby a preklepy v aplikácii
4. v kroku 3 kliknúť na tlačidlo DOKONČIŤ
5. zaplatiť poplatok za spracovanie 10 €
6. napísať na e-mail podpory požiadavku na dodatočné e-podanie
7. naši účtovníci vypočítajú diferenciáciu riadneho a dodatočného daňového priznania podľa nariadení FS SR a zanesú ju do daňového priznania
 8. podanie dodatočného daňového priznania elektronicky

Poznámka: Dodatočné daňové priznanie je určené pre pre klientov, ktorí využili doplnkovú službu e-podanie na podanie riadneho daňového priznania.


Dodatočné daňové priznanie si spracujete jednoducho v našej online aplikácii na OnlinePriznanie.sk.

Predchádzajúci článok Ďalší článok