Pracoval som na Slovensku a pochádzam z krajiny mimo EÚ. Ako vyplním daňové priznanie?

23. Apríl 2020

Pre nerezidentov SR platia rozdielne pravidlá ako pre slovenských rezidentov. Pokiaľ je nerezidentom osoba z krajiny mimo EÚ, vyplnenie daňového priznania môže byť zložitejšie.

Na čo má nárok nerezident SR z krajiny EÚ v daňovom priznaní?

Nerezident SR z krajiny EÚ má nárok na zľavy na dani tak, ako by bol rezidentom SR za predpokladu, že 90 % jeho celosvetových príjmov pochádza zo zdrojov v SR. V daňovom priznaní si môže uplatniť:

 • nezdaniteľnú časť základu dane na poplatníka (na seba)
 • odpočet na manželku (pri splnení podmienok)
 • daňový bonus na deti
 • ďalšie zľavy

Na čo má nárok nerezident SR pochádzajúci z krajiny mimo EÚ v daňovom priznaní?

Keď nerezident pochádza z krajiny mimo EÚ, systém daňových výhod môže využívať podľa toho, či SR má uzavretú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia s jeho domovským štátom alebo nie. Nie je pritom rozhodujúce, či je tento štát členským štátom EÚ alebo nie. Ak má SR uzavretú zmluvu s jeho domovským štátom, slovenský daňový úrad na neho prihliada ako na nerezidenta SR. Ak ale jeho príjmy zo zdrojov na území SR dosiahnu 90 % jeho celosvetových príjmov, môže čerpať zľavy na dani ako nerezident z krajiny EÚ:

 • nezdaniteľnú časť základu dane na poplatníka (na seba)
 • odpočet na manželku (pri splnení podmienok)
 • daňový bonus na deti
 • ďalšie zľavy

Príklad 1:

Jevgenij je Ukrajinec a pracuje na SR. Je daňovým rezidentom Ukrajiny, na SR je teda nerezident. Pochádza z krajiny MIMO EÚ. Jeho príjem na SR bol 15000 €. Okrem tohoto príjmu mal aj príjem z Nemecka vo výške 100 €. Má manželku bez príjmu a dieťa vo veku 2 roky. Môže si na SR uplatniť daňové zvýhodnenia? Ako vyplní daňové priznanie?

Jevgenij pochádza z krajiny, s ktorou má SR uzavretú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia. Jevgenij v daňovom priznaní uvedie, že:

 • je nerezidentom SR
 • jeho celosvetový príjem je 15100 €
 • do formulára daňového priznania uvedie príjem na SR, zaplatené sociálne a zdravotné poistenie a zaplatené zálohy na daň.

Keďže 90 % jeho celosvetových príjmov bolo zo zdrojov na SR, má nárok na zľavy na dani:

 • na poplatníka 3937.35 €
 • na manželku 3937.35 €
 • na dieťa 465.57 €

Na zľavách ušetrí 8340.27 €, ktoré mu znížia základ dane a následne aj výslednú daň. Na celkovej dani ušetrí 1584.65 € (8340.27 * 19 %).

Príklad 2:

Oleg je Ukrajinec a pracuje na SR. Je daňovým rezidentom Ukrajiny, na SR je teda nerezident. Pochádza z krajiny MIMO EÚ. Jeho príjem na SR bol 2000 €. Okrem tohoto príjmu mal aj príjem z Nemecka vo výške 1000 €. Má manželku bez príjmu a dieťa vo veku 2 roky. Môže si na SR uplatniť daňové zvýhodnenia? Ako vyplní daňové priznanie?

Oleg pochádza z krajiny, s ktorou má SR uzavretú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia. Jevgenij v daňovom priznaní uvedie, že:

 • je nerezidentom SR
 • jeho celosvetový príjem je 3000 €
 • do formulára daňového priznania uvedie príjem na SR, zaplatené sociálne a zdravotné poistenie a zaplatené zálohy na daň.

Keďže nespĺňa podmienku 90 % celosvetových príjmov zo zdrojov na SR, nemá nárok na zľavy na dani:

 • na poplatníka 3937.35 €
 • na manželku 3937.35 €
 • na dieťa 465.57 €

Oleg musí zdaniť celý svoj príjem zo Slovenska v plnej výške bez nároku na akúkoľvek zľavu na dani.


Ak si nie ste istí, či má SR zmluvu s vašou domovskou krajinou, zoznam zmluvých štátov nájdete TU.